Công văn 2154/BXD-KTTC

Công văn SỐ 2154/BXD-KTTC về việc Xác định giá trị quyền sử dụng đất do Bộ xây dựng ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 2154/BXD-KTTC Xác định giá trị quyền sử dụng đất


BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập Tự do Hạnh phúc
*******

Số: 2154/BXD-KTTC
V/v: Xác định giá trị quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: 

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Tổng Công ty, Công ty thuộc Bộ Xây dựng

 

Căn cứ Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu hồi tiền sử dụng đất; căn cứ Thông tư số 13/2006/NĐ-CP xác định giá trị QSDĐ tính vào giá trị tài sản tổ chức được NN giao đất không thu tiền SDĐ">29/2006/TT-BTC ngày 4/4/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP Bộ yêu cầu cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ thực hiện:

- Gửi về Bộ kết quả xác định giá trị quyền sử dụng đất theo biểu quy định tại Thông tư số 13/2006/NĐ-CP xác định giá trị QSDĐ tính vào giá trị tài sản tổ chức được NN giao đất không thu tiền SDĐ">29/2006/TT-BTC ngày 4/4/2006 của Bộ Tài chính (có biểu đính kèm) để Bộ tổng hợp.

- Những đơn vị chưa thực hiện việc kê khai xác định giá trị quyền sử dụng đất theo quy định khẩn trương thực hiện và gửi kết quả về Bộ.

- Thời hạn gửi kết quả về Bộ trước ngày 15/11/2007 (chú ý: các đơn vị đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện xong trước ngày 30/9/2007 theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân thành phố HCM) 

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung trên và hoàn thành theo tiến độ thời gian quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như  trên
- Vụ KHTK
- Lưu VP Bộ, Vụ KTTCKT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2154/BXD-KTTC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2154/BXD-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/10/2007
Ngày hiệu lực 08/10/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2154/BXD-KTTC

Lược đồ Công văn 2154/BXD-KTTC Xác định giá trị quyền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2154/BXD-KTTC Xác định giá trị quyền sử dụng đất
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2154/BXD-KTTC
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành 08/10/2007
Ngày hiệu lực 08/10/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 2154/BXD-KTTC Xác định giá trị quyền sử dụng đất

Lịch sử hiệu lực Công văn 2154/BXD-KTTC Xác định giá trị quyền sử dụng đất

  • 08/10/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/10/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực