Công văn 2155/BNV-TL

Công văn số 2155/BNV-TL về việc tiền lương đối với giáo viên mầm non hợp đồng do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2155/BNV-TL tiền lương đối với giáo viên mầm non hợp đồng


BỘ NỘI VỤ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2155/BNV-TL
V/v tiền lương đối với giáo viên mầm non hợp đồng  

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2007

Kính gửi: Văn phòng Chủ tịch nước

Trả lời công văn số 585/VPCTN ngày 13/7/2007 của Văn phòng Chủ tịch nước về đơn thư đề ngày 27/3/2007 của Tập thể giáo viên Trường Mầm non xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa về tiền lương đối với giáo viên mầm non hợp đồng tại cơ sở giáo dục mầm non bán công, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non đã quy định: “Giáo viên hợp đồng được hưởng chế độ tiền lương, các khoản phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các danh hiệu tôn vinh nhà giáo như giáo viên trong biên chế; tiền lương, phụ cấp, các khoản bảo hiểm phải đóng được chi trả từ nguồn thu học phí và các khoản thu hợp pháp khác. Đối với những cơ sở giáo dục mầm non bán công, nếu nguồn thu nêu trên không đủ để chi trả tiền lương và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho giáo viên hợp đồng thì phần còn thiếu được ngân sách nhà nước chi hỗ trợ để bảo đảm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trả tiền lương của những giáo viên này không thấp hơn mức lương tối thiểu do nhà nước quy định”.

2. Theo đơn thư đề ngày 27/3/2007 của Tập thể giáo viên Trường Mầm non xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa thì giáo viên mầm non hợp đồng tại cơ sở giáo dục mầm non bán công thuộc tỉnh Thanh Hóa được Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ tiền lương hàng tháng là 373.000 đồng/tháng (bao gồm cả tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) cộng với tiền lương từ thu học phí khoảng 100.000 đồng. Như vậy, giáo viên mầm non hợp đồng tại Trường Mầm non xã Xuân Giang có mức tiền lương hàng tháng khoảng 473.000 đồng (mức lương tối thiểu chung hiện hành là 450.000 đồng/tháng).

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg nêu trên thì vấn đề Tập thể giáo viên Trường Mầm non xã Xuân Giang kiến nghị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước báo cáo Chủ tịch nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- Tập thể giáo viên Trường MN Xuân Giang;
- Lưu: VT, Vụ TL.

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Quang Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2155/BNV-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2155/BNV-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2007
Ngày hiệu lực27/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2155/BNV-TL tiền lương đối với giáo viên mầm non hợp đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2155/BNV-TL tiền lương đối với giáo viên mầm non hợp đồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2155/BNV-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýĐỗ Quang Trung
        Ngày ban hành27/07/2007
        Ngày hiệu lực27/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2155/BNV-TL tiền lương đối với giáo viên mầm non hợp đồng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2155/BNV-TL tiền lương đối với giáo viên mầm non hợp đồng

            • 27/07/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/07/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực