Công văn 2155/XD-KTTC

Công văn số 2155/XD-KTTC về việc hướng dẫn áp dụng điều chỉnh dự toán công trình Cầu Rào 2 do Bộ xây dựng ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 2155/XD-KTTC hướng dẫn áp dụng điều chỉnh dự toán công trình Cầu Rào 2


BỘ XÂY DỰNG

*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2155/XD-KTTC
V/v: Hướng dẫn áp dụng Điều chỉnh dự toán công trình Cầu Rào 2

Hà Nội, ngày 08  tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng

Trả lời văn bản số 101/SXD ngày 29/8/2007 của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng về việc Điều chỉnh dự toán công trình sử dụng chỉ số giá xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng là Thông tư hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo các qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Vì vậy, chỉ áp dụng những qui định tại Thông tư này cho các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo qui định của Nghị định số 99/2007/NĐ/CP. Việc chuyển tiếp áp dụng các qui định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP cho các khối lượng công việc còn lại của dự án đã phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành do Người quyết định đầu tư quyết định;

2. Trường hợp dự toán của công trình Cầu Rào 2 được thực hiện việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP thì việc tính toán Điều chỉnh dự toán của công trình như nội dung trong Mục II của văn bản số 101/SXD nêu trên là phù hợp.

Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo qui định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hải Phòng;
- Lưu: VP, VKT, Vụ KTTC.
T08.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đinh Tiến Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2155/XD-KTTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2155/XD-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2007
Ngày hiệu lực08/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2155/XD-KTTC

Lược đồ Công văn 2155/XD-KTTC hướng dẫn áp dụng điều chỉnh dự toán công trình Cầu Rào 2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2155/XD-KTTC hướng dẫn áp dụng điều chỉnh dự toán công trình Cầu Rào 2
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2155/XD-KTTC
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành08/10/2007
        Ngày hiệu lực08/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2155/XD-KTTC hướng dẫn áp dụng điều chỉnh dự toán công trình Cầu Rào 2

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2155/XD-KTTC hướng dẫn áp dụng điều chỉnh dự toán công trình Cầu Rào 2

           • 08/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực