Công văn 2156/HD-LS

Công văn 2156/HD-LS năm 2013 hướng dẫn áp dụng hệ số phân bổ để xác định đơn giá thuê đất đối với nhà, đất nhiều tầng, nhiều đơn vị sử dụng do Sở Tài chính - Cục thuế - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2156/HD-LS năm 2013 hệ số phân bổ xác định đơn giá thuê đất Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TÀI CHÍNH - CỤC THUẾ - SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2156/HD-LS
Về việc hướng dẫn áp dụng hệ số phân bổ để xác định đơn giá thuê đất đối với nhà, đất nhiều tầng, nhiều đơn vị sử dụng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận - huyện;
- Chi cục Thuế quận - huyện.

 

Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 1280/HD-LS ngày 24/02/2006 của Liên Sở: Sở Tài chính - Cục Thuế - Sở Xây dựng - Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn áp dụng Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 227/2005/QĐ-UB ngày 27/12/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố;

Căn cứ Công văn số 7575/HD-LS ngày 07/8/2008 của Liên Sở: Sở Tài chính - Cục Thuế - Sở Xây dựng - Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn áp dụng Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 144/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố;

Liên Sở: Sở Tài chính - Cục Thuế - Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn áp dụng hệ số phân bổ để xác định đơn giá thuê đất đối với nhà, đất nhiều tầng, nhiều đơn vị sử dụng đối với các trường hợp đơn giá đất xác định theo Bảng giá các loại đất do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hàng năm như sau:

1. Khi xác định số tiền thuê đất phải thu, đề nghị Chi cục Thuế quận - huyện kiểm tra, đối chiếu với hợp đồng thuê đất đơn vị sử dụng đã ký với Sở Tài nguyên và Môi trường, trường hợp mặt bằng có nhiều tầng, nhiều đơn vị sử dụng mà đơn giá thuê đất chưa được phân bổ theo diện tích đất thuê của đơn vị thì Chi cục Thuế quận - huyện áp dụng hệ số phân bổ theo từng tầng đã được quy định tại Quyết định ban hành bảng giá đất hàng năm hoặc các văn bản hướng dẫn áp dụng bảng giá đất hàng năm để phân bổ đơn giá thuê đất và xác định số tiền thuê đất phải thu theo quy định.

2. Ví dụ về cách phân bổ đơn giá thuê đất đối với mặt bằng có nhiều tầng, nhiều đơn vị sử dụng:

Đơn vị ABS thuê tầng trệt và lầu 1 của một mặt bằng 06 tầng. Diện tích thuê của tầng trệt là 100m2, diện tích thuê của lầu 1 là 100m2. Sở Tài chính đã xác định đơn giá thuê đất của toàn khu đất như trường hợp sử dụng riêng là 2.500.000 đồng/m2/năm.

Đơn giá thuê đất được phân bổ và số tiền thuê đất phải thu của đơn vị ABC trong năm 2012 được xác định như sau:

Căn cứ Công văn số 7575/HD-LS ngày 07/8/2008 của Liên Sở: Sở Tài chính - Cục Thuế - Sở Xây dựng - Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn áp dụng Bảng giá đất các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 144/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố. Hiện nay vẫn chưa có văn bản khác thay thế Công văn số 7575/HD-LS nên áp dụng hệ số phân bổ cho các tầng sử dụng được quy định tại Công văn số 7575/HD-LS để xác định tiền thuê đất trong năm 2012.

2.1. Trường hợp 1: Mặt bằng có thang máy.

- Hệ số phân bổ cho các tầng đối với nhà 06 tầng có thang máy (theo Công văn số 7575/HD-LS):

+ Tầng trệt (tầng 1): 0,4.

+ Lầu 1 (tầng 2): 0,12 (hệ số 0,6 phân bổ đều cho các tầng còn lại (0,6/5)).

- Đơn giá thuê đất phân bổ cho tầng trệt:

2.500.000 đồng/m2/năm x 0,4 = 1.000.000 đồng/m2/năm.

- Đơn giá thuê đất phân bổ cho lầu 1:

2.500.000 đồng/m2/năm x 0,12 = 300.000 đồng/m2/năm.

- Số tiền thuê đất còn phải thu của đơn vị ABC trong năm 2012:

(100m2 x 1.000.000 đồng/m2/năm) + (100m2 x 300.000 đồng/m2/năm) = 1.300.000 đồng/năm.

2.2. Trường hợp 2: Mặt bằng không có thang máy.

- Hệ số phân bổ cho các tầng đối với nhà 06 tầng không có thang máy (theo Công văn số 7575/HD-LS):

+ Tầng trệt (tầng 1): 0,4.

+ Lầu 1 (tầng 2): 0,2.

- Đơn giá thuê đất phân bổ cho tầng trệt:

2.500.000 đồng/m2/năm x 0,2 = 500.000 đồng/m2/năm.

- Số tiền thuê đất còn phải thu của đơn vị ABC trong năm 2012:

(100m2 x 1.000.000 đồng/m2/năm) + (100m2 x 500.000 đồng/m2/năm) = 1.500.000 đồng/năm.

Trên đây là ví dụ cách phân bổ đơn giá thuê đất đối với mặt bằng có nhiều tầng, nhiều đơn vị sử dụng để Chi cục Thuế quận - huyện tham khảo khi xác định số tiền thuê đất phải thu của đơn vị thuê đất.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để Liên Sở có hướng dẫn bổ sung phù hợp./.

 

CỤC THUẾ
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đình Cử

SỞ TÀI CHÍNH
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Tạ Quang Vinh

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2156/HD-LS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2156/HD-LS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2013
Ngày hiệu lực14/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2156/HD-LS

Lược đồ Công văn 2156/HD-LS năm 2013 hệ số phân bổ xác định đơn giá thuê đất Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2156/HD-LS năm 2013 hệ số phân bổ xác định đơn giá thuê đất Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2156/HD-LS
        Cơ quan ban hành***, Thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTạ Quang Vinh, Nguyễn Văn Hồng, Trần Đình Cử
        Ngày ban hành14/03/2013
        Ngày hiệu lực14/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2156/HD-LS năm 2013 hệ số phân bổ xác định đơn giá thuê đất Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2156/HD-LS năm 2013 hệ số phân bổ xác định đơn giá thuê đất Hồ Chí Minh

            • 14/03/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/03/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực