Công văn 2157/TCT-CS

Công văn số 2157/TCT-CS về việc ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2157/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2157/TCT-CS
V/v ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng.

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 2380/CT-THNVDT ngày 23/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai hỏi về mức ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở quy định: “2. Việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

- Phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước;

- Căn cứ vào công lao và hoàn cảnh cụ thể của từng người, điều kiện và khả năng của địa phương;

- Không hỗ trợ đồng loạt hoặc bình quân cho tất cả các đối tượng”.

- Tại Khoản 4, Điều 2 Quyết định số 118/TTg quy định: “4. Việc hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng chỉ xét một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ gia đình có công với cách mạng đang sử dụng đất ở, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hộ chưa được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo pháp luật ưu đãi đối với người có công với Cách mạng, nay được cơ quan có thẩm quyền giao thêm diện tích đất ở mới để cải thiện nhà ở thì được xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở thuộc diện tích đất ở được giao bổ sung.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ PC, QLCS;
- Ban: PC; HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 2157/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2157/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2008
Ngày hiệu lực06/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2157/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2157/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2157/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành06/06/2008
        Ngày hiệu lực06/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2157/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2157/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

             • 06/06/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/06/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực