Công văn 21571/QLD-ĐK

Công văn 21571/QLD-ĐK năm 2017 về đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 21571/QLD-ĐK 2017 đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc thực hiện cấp phép nhập khẩu


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21571/QLD-ĐK
V/v đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 49/CV/-ĐKT đề ngày 30/11/2017 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình về việc đính chính thông tin nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố danh mục nguyên liệu dược chất để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khu theo danh mục đính kèm.

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung của 01 thuốc đã công bố tại danh mục kèm theo Công văn số 19870/QLD-ĐK ngày 28/11/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo đcông ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- TP. Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
- Tổng C
c Hải Quan (để phối hợp);
- P. Quản lý Kinh doanh dược (để p/h);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (ht).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Đỗ Minh Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số
21571/QLD-ĐK ngày 20/12/2017 Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc
(1)

SĐK
(2)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy)
 
(3)

Tên NSX
(4)

Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối...)
 
(5)

Tiêu chun dược chất
(6)

Tên NSX nguyên liu
(7)

Địa chỉ nhà sản xuất nguyên liu
(8)

Nước sản xuất
(9)

1

Ciprofloxacin 500mg

VD- 26239-17

06/02/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Ciprofloxacin hydrochloride

USP 38

Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd- China

No.6 Wei Wu Road, Hangzhou Gulf Shangyu Industrial Zone, Zhejiang, China

China

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 21571/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu21571/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2017
Ngày hiệu lực20/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 21571/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 21571/QLD-ĐK 2017 đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc thực hiện cấp phép nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 21571/QLD-ĐK 2017 đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc thực hiện cấp phép nhập khẩu
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu21571/QLD-ĐK
       Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
       Người kýĐỗ Minh Hùng
       Ngày ban hành20/12/2017
       Ngày hiệu lực20/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 21571/QLD-ĐK 2017 đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc thực hiện cấp phép nhập khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 21571/QLD-ĐK 2017 đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc thực hiện cấp phép nhập khẩu

            • 20/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực