Công văn 216/TTG-QHQT

Công văn 216/TTG-QHQT phê duyệt danh mục dự án do Chính phủ Đan Mạch tài trợ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 216/TTG-QHQT phê duyệt danh mục dự án


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 216/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục dự án do Chính phủ Đan Mạch tài trợ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 660/BKHĐT-KTĐN ngày 29 tháng 01 năm 2011), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án "Tối ưu hóa sản xuất khí sinh học thân thiện với môi trường từ phân gia súc nhằm giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính" do Chính phủ Đan Mạch tài trợ với tổng kinh phí không hoàn lại là 6.124.101 DKK như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên. Vốn đối ứng thực hiện Dự án được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, Bộ Nông nghiệp và Phát tiển nông thôn chủ trì thẩm định, phê duyệt, ký kết Văn kiện Dự án với nhà tài trợ và triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP và các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: TH, KGVX;
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 25

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 216/TTG-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu216/TTG-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2011
Ngày hiệu lực17/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 216/TTG-QHQT

Lược đồ Công văn 216/TTG-QHQT phê duyệt danh mục dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 216/TTG-QHQT phê duyệt danh mục dự án
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu216/TTG-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành17/02/2011
        Ngày hiệu lực17/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 216/TTG-QHQT phê duyệt danh mục dự án

             Lịch sử hiệu lực Công văn 216/TTG-QHQT phê duyệt danh mục dự án

             • 17/02/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/02/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực