Công văn 2161/LĐTBXH-BHXH

Công văn 2161/LĐTBXH-BHXH năm 2020 về thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động nước ngoài do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2161/LĐTBXH-BHXH 2020 thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động nước ngoài


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2161/LĐTBXH-BHXH
V/v thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động nước ngoài

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Bảo him xã hội Việt Nam

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được văn bản số 001/UHV/2019/CV-BHXH ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Công ty TNHH Unihwasin Vina về chế độ thai sản đối với người lao động nước ngoài, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Chế độ thai sản đối với lao động là công dân nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Việt Nam được quy định tại Điều 7 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Theo đó, tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản thực hiện theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội, bao gồm cả trường hợp lao động nam đang đóng bảo him xã hội có vợ sinh con. Về mức trợ cấp một lần, Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội quy định “trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”.

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên thì trường hợp lao động nam là người nước ngoài tham gia bảo him xã hội có vợ sinh con và không tham gia bảo hiểm xã hội ở Việt Nam thì thuộc đối tượng trợ cấp một lần theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo him xã hội.

Đ nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các địa phương thực hiện để đảm bảo quyền lợi của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Quân (để báo cáo);
- Công ty TNHH Unihwasin Vina (thay trả lời);
- Lưu: VT, BHXH.


TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Phạm Trường Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2161/LĐTBXH-BHXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2161/LĐTBXH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2020
Ngày hiệu lực16/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2161/LĐTBXH-BHXH 2020 thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2161/LĐTBXH-BHXH 2020 thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2161/LĐTBXH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Trường Giang
        Ngày ban hành16/06/2020
        Ngày hiệu lực16/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2161/LĐTBXH-BHXH 2020 thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động nước ngoài

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2161/LĐTBXH-BHXH 2020 thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động nước ngoài

            • 16/06/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/06/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực