Công văn 2161/TTG-KTN

Công văn 2161/TTG-KTN về chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2161/TTG-KTN chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2161/TTg-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3986/BTNTM-TCQLĐĐ ngày 28 tháng 10 năm 2011) về việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình cấp bách trong năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chuyển mục đích sử dụng 280,99 ha đất (trong đó có 34,33 ha đất trồng lúa) để thực 04 dự án, công trình cấp bách trong năm 2011 trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai (kèm theo danh mục dự án, công trình cụ thể).

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổng hợp diện tích đất sử dụng vào các dự án, công trình nêu trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xem xét, quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án công trình còn lại theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 979/TTg-KTN ngày 23 tháng 6 năm 2011./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
Cổng TTĐT, Vụ ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3).Th 12

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

DANH MỤC

DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo công văn số 2161/TTg-KTN ngày 17 tháng 11 năm 2011)

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm

Diện tích (ha)

Tổng diện tích

Đất trồng lúa

1

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài

Xã Tân Định, huyện Bến Cát

25,5

5,0

2

Sửa chữa, nâng cấp đập Thị Tính, huyện Dầu Tiếng

huyện Dầu Tiếng

230,0

10,0

3

Đê bao ấp Phú Thuận, xã Phú An, huyện Bến Cát

huyện Bến Cát

25,0

19,0

4

Xây dựng nhà máy nghiền xi măng và gạch không nung

Xã Thanh Truyền, huyện Dầu Tiếng

0,49

0,33

Tổng cộng

280,99

34,33

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2161/TTG-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2161/TTG-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2011
Ngày hiệu lực21/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2161/TTG-KTN

Lược đồ Công văn 2161/TTG-KTN chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2161/TTG-KTN chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2161/TTG-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành21/11/2011
        Ngày hiệu lực21/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2161/TTG-KTN chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2161/TTG-KTN chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án

             • 21/11/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/11/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực