Công văn 2162/BTP-BTTP

Công văn 2162/BTP-BTTP về thực hiện Quyết định 240/QĐ-TTg do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2162/BTP-BTTP thực hiện Quyết định 240/QĐ-TTg


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2162/BTP-BTTP
V/v thực hiện Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 17/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua, Bộ Tư pháp nhận được ý kiến của một số Sở Tư pháp hỏi về cách thức xây dựng Đề xuất quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương mình theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020”; Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Tiêu chí quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020. Cá biệt có một số tỉnh, thành phố không thực hiện việc xây dựng Đề xuất quy hoạch theo Quyết định số 240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1428/BTP-BTTP ngày 23 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Quyết định số 240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ kèm theo Đề cương hướng dẫn xây dựng Đề xuất mà gửi Đề án quy hoạch công chứng trước đây về Bộ Tư pháp với lý do là Đề án quy hoạch xây dựng trước đây của địa phương mình phù hợp với tinh thần của Quyết định số 250/QĐ-TTg; Quyết định số 240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên không cần thiết phải xây dựng lại. Ngoài ra, còn có một số địa phương gửi dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng của địa phương mình kèm theo dự thảo Đề án về Bộ Tư pháp, đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Đề án đó và gửi kết quả thẩm định về Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố để Uỷ ban nhân dân phê duyệt. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Theo Quyết định số 240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan trên địa bàn tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá lại Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở địa phương mình đã ban hành theo quy định của Nghị định số 02/2008/NĐ-CP đồng thời căn cứ vào Tiêu chí Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020 thực hiện việc xây dựng Đề xuất quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng ở địa phương mình gửi về Bộ Tư pháp để Bộ Tư pháp tiến hành thẩm định, xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020. Hội đồng thẩm định do Bộ Tư pháp chủ trì không thẩm định dự thảo Đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng rồi gửi lại để các địa phương phê duyệt như cách hiểu của một số địa phương trong thời gian vừa qua.

Để bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính thống nhất của Đề xuất quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi cả nước phục vụ việc xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp thực hiện các việc sau:

Thứ nhất, khẩn trương chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan trên địa bàn tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng Đề xuất quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương mình theo đúng các tiêu chí quy hoạch tại Quyết định số 240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và bảo đảm các yêu cầu theo Đề cương hướng dẫn việc xây dựng Đề xuất (đề án) quy hoạch gửi kèm theo Công văn số 1428/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp.

 Thứ hai, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về việc xây dựng Đề xuất (đề án) quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng của địa phương mình theo hướng, Đề xuất quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Đề xuất chính thức để Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định đưa vào Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do vậy, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh không ban hành Quyết định phê duyệt Đề án quy hoạch mà gửi Đề xuất quy hoạch có đóng dấu treo kèm theo Công văn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính (để b/c);
- UBND các tỉnh, TP;
- Lưu: VT; Vụ BTTP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Đỗ Hoàng Yến

 

Thuộc tính Công văn 2162/BTP-BTTP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2162/BTP-BTTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2011
Ngày hiệu lực22/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2162/BTP-BTTP

Lược đồ Công văn 2162/BTP-BTTP thực hiện Quyết định 240/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2162/BTP-BTTP thực hiện Quyết định 240/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2162/BTP-BTTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýĐỗ Hoàng Yến
        Ngày ban hành22/04/2011
        Ngày hiệu lực22/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2162/BTP-BTTP thực hiện Quyết định 240/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2162/BTP-BTTP thực hiện Quyết định 240/QĐ-TTg

           • 22/04/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/04/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực