Công văn 2162/TTg-KTN

Công văn 2162/TTg-KTN năm 2015 điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2162/TTg-KTN điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp Bình Phước đến 2020 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2162/TTg-KTN
V/v điều chnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước đến năm 2020

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tnh Bình Phước.

 

Xét đề ngh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 10052/BKHĐT-QLKKT ngày 13 tháng 11 năm 2015 về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, Th tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bình Phước đến năm 2020 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên (Phụ lục kèm theo), cụ thể:

- Thu hồi và đưa ra khỏi quy hoạch 06 KCN với tổng diện tích 1.063 ha gồm các KCN: KCN Bình Phước - Đài Loan (481ha), KCN Tân Khai I (63ha), KCN Tân Khai (45ha), KCN Thanh Bình (92ha), KCN Đồng Soài IV (92ha) và KCN Đại An-Sài Gòn (285ha);

- Điều chỉnh giảm diện tích KCN Bắc Đông Phú từ 200 ha xuống 190 ha, giảm diện tích KCN Tân Khai II - từ 300 ha xuống 160 ha;

- Bổ sung KCN Minh Hưng-Sikico với quy mô diện tích 655 ha vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020;

- Điều chỉnh sáp nhập KCN Sài Gòn - Becamex vào KCN Becamex- Bình Phước với tổng diện tích là 2.450ha.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tiếp thu ý kiến của các Bộ, thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp; tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập khu công nghiệp theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp lut; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhà công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các khu công nghiệp để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ: TN&MT, CT, XD, QP,
GTVT, NN&PTNT;
- VPCP
: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH, V. III;
- Lưu: VT, KTN (3) VNQ

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC KCN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Công văn số 2162/TTg-KTN ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: ha

STT

Tên Khu công nghiệp

Diện tích dự kiến quy hoạch đến năm 2020

1

KCN Chơn Thành I

125

2

KCN Chơn Thành II

76

3

KCN Minh Hưng - Hàn Quốc

193

4

KCN Minh Hưng III

292

5

KCN Minh Hưng-Sikico

655

6

KCN Tân Khai II

160

7

KCN Việt Kiều

104

8

KCN Đồng Xoài I

163

9

KCN Đồng Xoài II

85

10

KCN Đồng Xoài III

121

11

KCN Bắc Đồng Phú

190

12

KCN Nam Đồng Phú

72

13

KCN Becamex Bình Phước

2.450

Tổng cộng

4.686

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2162/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2162/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2015
Ngày hiệu lực26/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2162/TTg-KTN điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp Bình Phước đến 2020 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2162/TTg-KTN điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp Bình Phước đến 2020 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2162/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành26/11/2015
        Ngày hiệu lực26/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2162/TTg-KTN điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp Bình Phước đến 2020 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2162/TTg-KTN điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp Bình Phước đến 2020 2015

              • 26/11/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/11/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực