Công văn 2163/TTg-KGVX

Công văn 2163/TTg-KGVX kéo dài thời gian thực hiện đề án "Bảo hiểm tài liệu lưu trữ Quốc gia" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2163/TTg-KGVX kéo dài thời gian thực hiện đề án "Bảo hiểm tài liệu lưu


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2163/TTg-KGVX
V/v kéo dài thời gian thực hiện đề án "Bảo hiểm tài liệu lưu trữ QG"

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 3141/TTr-BNV ngày 13 tháng 9 năm 2010 về việc đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Đề án "Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia" đến năm 2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Đề án "Bảo hiểm tài liệu lưu trữ Quốc gia" đến năm 2015.

2. Bộ Nội vụ nghiên cứu các ý kiến đóng góp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; tổ chức thực hiện Đề án đảm bảo hiệu quả, đúng mục tiêu và nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 184/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2005.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2163/TTg-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2163/TTg-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2010
Ngày hiệu lực24/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2163/TTg-KGVX kéo dài thời gian thực hiện đề án "Bảo hiểm tài liệu lưu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2163/TTg-KGVX kéo dài thời gian thực hiện đề án "Bảo hiểm tài liệu lưu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2163/TTg-KGVX
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành24/11/2010
        Ngày hiệu lực24/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2163/TTg-KGVX kéo dài thời gian thực hiện đề án "Bảo hiểm tài liệu lưu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2163/TTg-KGVX kéo dài thời gian thực hiện đề án "Bảo hiểm tài liệu lưu

             • 24/11/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/11/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực