Công văn 2163/UBND-CNGTXD

Công văn 2163/UBND-CNGTXD năm 2013 khắc phục nguy cơ sạt lở đất gây ảnh hưởng đến vị trí cột điện của đường dây 35 Kv thuộc tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Công văn 2163/UBND-CNGTXD 2013 khắc phục nguy cơ sạt lở đất cột điện của đường dây 35 Kv Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2163/UBND-CNGTXD
V/v khắc phục nguy cơ sạt lở đất gây ảnh hưởng đến các vị trí cột điện của đường dây 35 Kv thuộc tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Hà Giang

Hà Giang, ngày 23 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải;
- Công an tỉnh;
- UBND thành phố Hà Giang;
- Công ty Điện lực Hà Giang.

 

Ngày 22/7/2013, UBND tỉnh nhận được báo cáo của các cơ quan: Sở Công Thương (tại Văn bản số 426/SCT-QLĐN ngày 19 tháng 7 năm 2013); Công an tỉnh (tại Văn bản số 2323/PV11-PA81 ngày 22 tháng 7 năm 2013); Điện lực Hà Giang (tại văn bản số 1106/PCHG-P11 ngày 22 tháng 7 năm 2013); căn cứ kết quả cuộc họp vào hồi 15h30' ngày 22 tháng 7 năm 2013 giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ngành liên quan: Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên Môi trường, Giao thông vận tải, Công an tỉnh và UBND thành phố Hà Giang, họp bàn biện pháp khắc phục nguy cơ sạt lở gây ảnh hưởng sự cố đến vị trí các cột điện số 2, 3, 4, 5 thuộc đường dây 35 Kv cấp điện cho nhà máy Xi măng, huyện Bắc Mê và một phần dân cư thành phố Hà Giang; huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng. Nguyên nhân xác định ban đầu là do việc thi công mở nền đường công trình: Đường vành đai phía nam thành phố Hà Giang, kết hợp với lượng mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua gây ra sạt lở đất và hiện tượng sụt, nứt đất gần vị trí các chân cột điện. Sau khi tổng hợp tình hình và báo cáo xin ý kiến,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Do tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Để đảm bảo khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở đất có nguy cơ gây sự cố đến công trình cấp điện 35 Kv nêu trên và sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố. Yêu cầu các sở, ngành và UBND thành phố triển khai ngay một số nhiệm vụ sau:

1. UBND thành phố Hà Giang:

- Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Hà Giang và các ngành liên quan xây dựng phương án khẩn cấp và bố trí nhân lực, nguồn lực khắc phục ngay tình trạng sạt lở đất có nguy cơ gây sự cố đến công trình cấp điện 35 Kv nêu trên: bằng biện pháp đào thêm rãnh thoát nước phần đỉnh ta luy dương để phân chia dòng chảy hợp lý khi có mưa lớn xảy ra; kết hợp dùng bạt che phủ hạn chế thấm nước tại vị trí các chân cột điện và các khe nứt, lún có nguy cơ xảy ra sạt lở…

- Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy PCLB&GNTT của tỉnh trong việc thường xuyên nắm bắt, cung cấp thông tin tình hình, diễn biến thời tiết, diễn biến tại các khu vực có nguy cơ sạt lở và sẵn sàng phương án ứng phó khi có thiên tai xảy ra.

- Chủ động chỉ đạo, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ để theo dõi tình hình, diễn biến và các nguy cơ sạt lở có thể xảy ra, sẵn sàng kịp thời ứng phó khi có thiên tai xảy ra đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.

- Làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc báo cáo chậm trễ, không phối hợp với Điện lực Hà Giang để khắc phục thiên tai khi phát hiện có nguy cơ sạt lở; Việc triển khai dự án Đường vành đai phía Nam thành phố Hà Giang khi chưa thực hiện đầy đủ các bước thủ tục hồ sơ liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành (như báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường tại cuộc họp ngày 22/7/2013); không thực hiện đúng chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh tại Thông báo số 87/TB-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2012 (UBND tỉnh chỉ chấp thuận cho các chủ đầu tư khởi công các dự án, khi công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã hoàn thành xong theo quy định của pháp luật. Các công trình đấu thầu phải kèm theo văn bản xác nhận xong việc bồi thường GPMB mới được phê duyệt thi công). Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31 tháng 7 năm 2013.

2. Công ty Điện lực Hà Giang:

- Phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Hà Giang trong việc xây dựng phương án khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở đất có nguy cơ gây ra sự cố đến công trình cấp điện 35Kv nêu trên.

- Chủ trì đề xuất và chịu trách nhiệm thực hiện phương án kỹ thuật như: buộc, néo cột…; chuẩn bị vật tư, máy móc thiết bị điện, nhằm khắc phục ngay khi có sự cố mất điện xảy ra và chuẩn bị phương án cấp điện dự phòng cho các phụ tải.

- Bố trí đủ lực lượng, cán bộ kỹ thuật trực 24/24 giờ tại hiện trường để sẵn sàng khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi có thiên tai xảy ra.

- Tổng hợp tình hình và có báo cáo sự cố công trình với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc.

- Về lâu dài: Đề xuất phương án bảo đảm an toàn cho các vị trí cột điện có nguy cơ sạt lở nêu trên để đảm bảo an toàn lâu dài cho công trình đường dây 35 Kv Hà Giang - Bắc Mê, báo cáo UBND tỉnh xem xét cho ý kiến chỉ đạo thực hiện (Báo cáo trước ngày 10/8/2013).

3. Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thẩm định dự án Đường vành đai phía Nam thành phố Hà Giang (khi các vị trí cột điện nêu trên đã được xây dựng trước). Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31 tháng 7 năm 2013.

4. Sở Công thương

- Có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc Công ty điện lực Hà Giang triển khai các nội dung công việc tại mục 2 nêu trên.

5. Sở NN&PTNT (Thường trực BCĐ PCLB&GNTT của tỉnh): Thường xuyên nắm bắt và cung cấp thông tin tình hình, diễn biến thời tiết tại các khu vực có nguy cơ sạt lở và báo cáo đề xuất với UBND tỉnh phương án sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai xảy ra.

6. Về chế độ thông tin báo cáo: Yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND thành phố Hà Giang, Điện lực Hà Giang thường xuyên báo cáo diễn biến, nguy cơ xảy ra sự cố sạt lở đất gây mất an toàn lưới điện gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão của tỉnh) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đến các sở, ngành liên quan, UBND thành phố Hà Giang biết và tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (thay BC);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CV: NN (Đại), CN (Hồng, Cảnh)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Hà Việt Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2163/UBND-CNGTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2163/UBND-CNGTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2013
Ngày hiệu lực23/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2163/UBND-CNGTXD 2013 khắc phục nguy cơ sạt lở đất cột điện của đường dây 35 Kv Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2163/UBND-CNGTXD 2013 khắc phục nguy cơ sạt lở đất cột điện của đường dây 35 Kv Hà Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2163/UBND-CNGTXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýHà Việt Hưng
        Ngày ban hành23/07/2013
        Ngày hiệu lực23/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2163/UBND-CNGTXD 2013 khắc phục nguy cơ sạt lở đất cột điện của đường dây 35 Kv Hà Giang

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2163/UBND-CNGTXD 2013 khắc phục nguy cơ sạt lở đất cột điện của đường dây 35 Kv Hà Giang

              • 23/07/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/07/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực