Công văn 2164/TCT-KK

Công văn 2164/TCT-KK năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2164/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2164/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT nộp thừa

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4216/CT-THNVDT ngày 28/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp thừa. Về vấn đề này, sau khi có ý kiến tham gia của Kho bạc Nhà nước, Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Điểm 6.3, Mục I, phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các Khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước:

“...Trường hợp hoàn trả các Khoản thu thuộc năm ngân sách, nếu KBNN thực hiện hoàn trả trước khi kết thúc thời hạn chỉnh lý quyết toán NSNN năm đó, thì hạch toán giảm thu năm ngân sách, theo từng cấp ngân sách, đúng Mục lục NSNN của các Khoản đã thu; nếu hoàn trả sau thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách, thì hạch toán chi ngân sách năm sau của từng cấp ngân sách, theo số tiền tương ứng với tỷ lệ phân chia Khoản thu cho từng cấp ngân sách trước đó.”

- Điều 7 Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ quỹ hoàn thuế GTGT: “...Trường hợp người nộp thuế được hoàn số thuế giá trị gia tăng nộp thừa theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế thì thực hiện giảm thu ngân sách trung ương và ngân sách địa phương tương ứng với tỷ lệ phân chia nguồn thu cho từng cấp ngân sách trước đó theo quy định, không chi từ Quỹ hoàn thuế.”

Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung công văn số 4216/CT-THNVDT của Cục Thuế tỉnh Nam Định, trường hợp Công ty cổ phần tập đoàn Xuân Trường (trụ sở chính tại tỉnh Nam Định) có phát sinh các công trình xây dựng cơ bản tại các huyện, thành phố trong tỉnh, khi thanh toán vốn xây dựng cơ bản cho Công ty, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện khấu trừ nộp vào Ngân sách Nhà nước các huyện, thành phố nơi có công trình xây dựng theo tỷ lệ 2% theo quy định, nay Công ty phát sinh số thuế GTGT nộp thừa thuộc trường hợp hoàn thuế GTGT nộp thừa thì khi giải quyết hoàn thuế cho Công ty, nguồn chi hoàn thuế được lấy từ nguồn ngân sách các huyện, thành phố nơi được hưởng nguồn thu theo tỷ lệ phân chia Khoản thuế GTGT cho từng cấp ngân sách đã hưởng số thuế GTGT đó. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Nam Định phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh Nam Định thực hiện thủ tục hoàn trả tiền thuế nộp thừa cho người nộp thuế và hạch toán Khoản hoàn trả theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Nam Định được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- KBNN tỉnh Nam Định;
- Lưu VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2164/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2164/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2016
Ngày hiệu lực20/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2164/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2164/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2164/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đại Trí
        Ngày ban hành20/05/2016
        Ngày hiệu lực20/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2164/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2164/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa 2016

           • 20/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực