Công văn 2164/TTg-QHQT

Công văn 2164/TTg-QHQT về thoả thuận sửa đổi Nghị định thư tài chính Việt – Pháp cho dự án xử lý nước thải thành phố Hội An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2164/TTg-QHQT thoả thuận sửa đổi Nghị định thư tài chính Việt – Pháp


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2164/TTg-QHQT
V/v thoả thuận sửa đổi Nghị định thư tài chính Việt – Pháp cho dự án xử lý nước thải thành phố Hội An

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8321/BKH-KTĐN ngày 22 tháng 11 năm 2010) về việc phê duyệt Thoả thuận sửa đổi Nghị định thư tài chính Việt – Pháp của dự án “Xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường của thành phố Hội An”, Thủ tướng chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung Thỏa thuận sửa đổi Nghị định thư tài chính ký ngày 12 tháng 9 năm 2001 của dự án “Xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường của Thành phố Hội An” giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp.

2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Thỏa thuận nêu trên với Đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Pháp.

3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục ủy quyền theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP; BTCN, các PCN, các vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Thuộc tính Công văn 2164/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2164/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2010
Ngày hiệu lực24/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2164/TTg-QHQT thoả thuận sửa đổi Nghị định thư tài chính Việt – Pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2164/TTg-QHQT thoả thuận sửa đổi Nghị định thư tài chính Việt – Pháp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2164/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành24/11/2010
        Ngày hiệu lực24/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2164/TTg-QHQT thoả thuận sửa đổi Nghị định thư tài chính Việt – Pháp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2164/TTg-QHQT thoả thuận sửa đổi Nghị định thư tài chính Việt – Pháp

              • 24/11/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/11/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực