Công văn 2165/BTC-PC

Công văn 2165/BTC-PC năm 2015 triển khai thi hành Luật Hộ tịch theo Quyết định 59/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2165/BTC-PC 2015 triển khai thi hành Luật Hộ tịch theo Quyết định 59/QĐ-TTg


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2165/BTC-PC
V/v triển khai thi hành Luật Hộ tịch theo Quyết định số 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 15/01/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch. Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực tài chính tại Luật Hộ tịch và Quyết định số 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tổ chức thực hiện các công việc như sau:

1. Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ:

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc thẩm quyền ban hành hoặc trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành của Bộ Tài chính liên quan đến Luật Hộ tịch, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Luật Hộ tịch;

- Tổng hợp, báo cáo Bộ (qua Vụ Pháp chế) kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản QPPL trước ngày 10/5/2015.

2. Vụ Chính sách Thuế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC để thực hiện quy định tại Điều 11 Luật Hộ tịch và điểm e Khoản 1 Mục II Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trình Lãnh đạo Bộ ban hành trong tháng 10/2015.

3. Đối với các đơn vị có cơ sở dữ liệu, thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ công dân, số định danh cá nhân theo quy định tại Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896) cần chủ động nghiên cứu, đề xuất (nếu có) phương án thực hiện khi Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành luật có hiệu lực

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo Bộ (qua Vụ Pháp chế Bộ) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, PC. (30b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Xuân Long

 

Thuộc tính Công văn 2165/BTC-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2165/BTC-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2015
Ngày hiệu lực10/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2165/BTC-PC 2015 triển khai thi hành Luật Hộ tịch theo Quyết định 59/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2165/BTC-PC 2015 triển khai thi hành Luật Hộ tịch theo Quyết định 59/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2165/BTC-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Xuân Long
        Ngày ban hành10/02/2015
        Ngày hiệu lực10/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2165/BTC-PC 2015 triển khai thi hành Luật Hộ tịch theo Quyết định 59/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2165/BTC-PC 2015 triển khai thi hành Luật Hộ tịch theo Quyết định 59/QĐ-TTg

           • 10/02/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/02/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực