Công văn 2166/VPCP-KTTH

Công văn 2166/VPCP-KTTH năm 2017 hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2166/VPCP-KTTH hoàn thiện dự thảo Quyết định Danh mục hàng hóa nhập khẩu 2017


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2166/VPCP-KTTH
V/v hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét báo cáo, đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 12/TTr-BTC ngày 23 tháng 01 năm 2017 về Quyết định ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, Phó Thủ tưng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Bỏ hàng hóa nhập khẩu có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi, bao gồm cả thuế suất ưu đãi đặc biệt từ 20% trở lên ra khỏi Danh mục; không quy định tại Danh mục các dẫn chiếu đến văn bản quy phạm pháp luật cấp Bộ.

2. Bộ Tài chính hoàn chỉnh lại dự thảo Quyết định và Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 3 năm 2017 theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ (để b/c);
- Các Bộ: TP, NNPTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).LT.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Thuộc tính Công văn 2166/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2166/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2017
Ngày hiệu lực10/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2166/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 2166/VPCP-KTTH hoàn thiện dự thảo Quyết định Danh mục hàng hóa nhập khẩu 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2166/VPCP-KTTH hoàn thiện dự thảo Quyết định Danh mục hàng hóa nhập khẩu 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2166/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành10/03/2017
        Ngày hiệu lực10/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2166/VPCP-KTTH hoàn thiện dự thảo Quyết định Danh mục hàng hóa nhập khẩu 2017

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2166/VPCP-KTTH hoàn thiện dự thảo Quyết định Danh mục hàng hóa nhập khẩu 2017

              • 10/03/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/03/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực