Công văn 2169/UBND-TCD

Nội dung toàn văn Công văn 2169/UBND-TCD 2022 đính chính nội dung Quyết định 16/2022/QĐ-UBND Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2169/UBND-TCD
V/v đính chính nội dung Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của y ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Yên Bái, ngày 14 tháng 7 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 12/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế đối thoại trong giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Do sơ xuất trong quá trình soạn thảo văn bản, tại Điều 2 Quyết định ghi “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2022 ” nay đính chính lại: “Quyết định này có hiệu lực thi hành k từ ngày 25 tháng 7 năm 2022”.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công an tỉnh Yên Bái;
- Trung tâm ĐHTM tỉnh Yên Bái (đăng tải);
- Các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TCD(V), NC.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thanh Tú

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2169/UBND-TCD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2169/UBND-TCD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2169/UBND-TCD

Lược đồ Công văn 2169/UBND-TCD 2022 đính chính nội dung Quyết định 16/2022/QĐ-UBND Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2169/UBND-TCD 2022 đính chính nội dung Quyết định 16/2022/QĐ-UBND Yên Bái
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2169/UBND-TCD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNguyễn Thanh Tú
        Ngày ban hành14/07/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2169/UBND-TCD 2022 đính chính nội dung Quyết định 16/2022/QĐ-UBND Yên Bái

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2169/UBND-TCD 2022 đính chính nội dung Quyết định 16/2022/QĐ-UBND Yên Bái

              • 14/07/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực