Công văn 2169/VPCP-ĐP

Công văn số 2169/VPCP-ĐP về việc rà soát lại việc cấp phép đầu tư sân golf do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2169/VPCP-ĐP rà soát lại việc cấp phép đầu tư sân golf


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2169/VPCP-ĐP
V/v rà soát lại việc cấp phép đầu tư sân golf

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thời gian qua, việc cấp phép đầu tư sân golf ở một số địa phương có xu hướng tăng nhanh so với tốc độ phát triển chung. Để đảm bảo hiệu quả sử dụng đất các dự án sân golf đã và đang được cấp phép đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát lại việc quy hoạch sân golf; tổng hợp đánh giá hiệu quả các dự án sân golf đã được cấp phép hoạt động, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ trên và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, các Vụ: TH, KTTH, VX, QHQT, NN, CN, IV;
- Lưu: VT, ĐP (4); B (90).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NGHIỆM
PHÓ CHỦ NGHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Thuộc tính Công văn 2169/VPCP-ĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2169/VPCP-ĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2008
Ngày hiệu lực04/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2169/VPCP-ĐP

Lược đồ Công văn 2169/VPCP-ĐP rà soát lại việc cấp phép đầu tư sân golf


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2169/VPCP-ĐP rà soát lại việc cấp phép đầu tư sân golf
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2169/VPCP-ĐP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành04/04/2008
        Ngày hiệu lực04/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2169/VPCP-ĐP rà soát lại việc cấp phép đầu tư sân golf

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2169/VPCP-ĐP rà soát lại việc cấp phép đầu tư sân golf

             • 04/04/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/04/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực