Công văn 217/KHTC-QLTS

Công văn 217/KHTC-QLTS năm 2019 về phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính do Cục Kế hoạch - Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 217/KHTC-QLTS 2019 về phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính


BỘ TÀI CHÍNH
CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 217/KHTC-QLTS
V/v phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

Về dự thảo phương án xử lý tài sản và dự thảo Quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo Quyết định số 03/QĐ-XPVPHC ngày 23/11/2018 của Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực Miền Nam thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu nêu tại Công văn số 2690/TCHQ-ĐTCBL ngày 06/5/2019 của Tổng cục Hải quan, Cục Kế hoạch - Tài chính có ý kiến như sau:

1. Nội dung dự thảo phương án xử lý tài sản gửi kèm Công văn số 2690/TCHQ-ĐTCBL ngày 06/5/2019 của Tổng cục Hải quan đã lập theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyn sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Đề nghị Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu theo các Quyết định nêu trên theo thẩm quyền phân cp tại Quyết định số 268/QĐ-BTC ngày 19/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 82 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, khoản 3 Điều 18 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân quy định: Trong thời hạn tối đa 30 ngày, từ ngày có quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm lập phương án xử lý tài sản và trình cấp có thm quyn phê duyệt phương án xử lý tài sản.

Vì vậy, đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý có trách nhiệm lập phương án xử lý tài sản và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản đảm bảo thời gian quy định nêu trên.

Đnghị Tổng cục Hải quan thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, QLTS. (06b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Toán Chí Nghiêm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 217/KHTC-QLTS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu217/KHTC-QLTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2019
Ngày hiệu lực15/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 217/KHTC-QLTS

Lược đồ Công văn 217/KHTC-QLTS 2019 về phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 217/KHTC-QLTS 2019 về phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu217/KHTC-QLTS
        Cơ quan ban hànhCục Kế hoạch - Tài chính
        Người kýToán Chí Nghiêm
        Ngày ban hành15/05/2019
        Ngày hiệu lực15/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 217/KHTC-QLTS 2019 về phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính

           Lịch sử hiệu lực Công văn 217/KHTC-QLTS 2019 về phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính

           • 15/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực