Công văn 2172/BXD-HĐXD

Công văn 2172/BXD-HĐXD năm 2018 về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2172/BXD-HĐXD 2018 chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2172/BXD-HĐXD
V/v trả lời ông Phạm Quốc Hội - Công ty TNHH Xây dựng Thái Bình Nguyên

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 7573/VPCP-ĐMDN ngày 09/8/2018 của Văn Phòng Chính phủ về việc kiến nghị của ông Phạm Quốc Hội - Công ty TNHH Thái Bình Nguyên. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng lĩnh vực thi công xây dựng công trình phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (không có quy định chưa có chứng chỉ năng lực thì không được tham gia đấu thầu).

Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, kính báo cáo Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, trả lời doanh nghiệp theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HĐXD (PMT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Hùng

 

Thuộc tính Công văn 2172/BXD-HĐXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2172/BXD-HĐXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2018
Ngày hiệu lực28/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2172/BXD-HĐXD

Lược đồ Công văn 2172/BXD-HĐXD 2018 chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2172/BXD-HĐXD 2018 chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2172/BXD-HĐXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýLê Quang Hùng
        Ngày ban hành28/08/2018
        Ngày hiệu lực28/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2172/BXD-HĐXD 2018 chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2172/BXD-HĐXD 2018 chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

             • 28/08/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/08/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực