Công văn 2172/LĐTBXH-KHTC

Công văn 2172/LĐTBXH-KHTC báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng năm 2016 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2172/LĐTBXH-KHTC báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2172/LĐTBXH-KHTC
V/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng năm 2016

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội, Quyết định số 402/QĐ-LĐTBXH ngày 29/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đcó dữ liệu tổng hợp báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2016 theo quy định, Bộ yêu cu các đơn vị:

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 402/QĐ-LĐTBXH ngày 29/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của đơn vị.

- Lập báo cáo tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2016 theo đề cương hướng dẫn tại Quyết định số 402/QĐ-LĐTBXH ngày 29/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 10/7/2016 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu VP, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2172/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2172/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2016
Ngày hiệu lực15/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2172/LĐTBXH-KHTC báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2172/LĐTBXH-KHTC báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2172/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Quang Phụng
        Ngày ban hành15/06/2016
        Ngày hiệu lực15/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2172/LĐTBXH-KHTC báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2172/LĐTBXH-KHTC báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng 2016

           • 15/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực