Công văn 21728/QLD-ĐK

Công văn 21728/QLD-ĐK năm 2017 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc trước 01/7/2014 do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 21728/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu nhập khẩu không phải cấp phép nhập khẩu


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21728/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc trước 01/7/2014

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn đề nghị ngày 07/12/2017 của Công ty CPDP Cửu Long;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- Tp. ĐKT. Nguyễn Huy Hùng (
để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;

- Lưu: VT, ĐK(LA).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐĂNG KÝ THUỐC
Đỗ Minh Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(
Đính kèm Công văn số 21728/QLD-ĐK ngày 21/12/2017 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

S giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất ngun liệu

1

Griseofulvin 500mg

VD-16519-12

24/07/2018

Công ty CPDP Cửu Long

Griseofulvin

BP2013

Inner Mongolia Glint Pharmaceutical

North Weixin Road, Hongshan Economic Developing Zone, Chifeng, Inner Mongolia, China

China

2

Topralsin

VD-16525-12

22/03/2018

Công ty CPDP Cu Long

Oxomemazine Hydrochloride

NSX

Delta Finochem Pvt.,Ltd

Gat No-350, Village Wadivathe Tai Igatpuri Dist Nashik

India

3

Topralsin

VD-16525-12

22/03/2018

Công ty CPDP Cửu Long

Guaifenesin

USP38

Zhejiang Haizhou Pharmaceutical Co.,Ltd.

Yanhai Industrial Zone, Linhai City, Zhejiang 317 016, China

China

4

Topralsin

VD-16525-12

22/03/2018

Công ty CPDP Cửu Long

Paracetamol

BP2014

Anqiu Lu'an Pharmaceutical

No 35, Weixu North Road, Anqiu, Shandong

China

5

Panalganeffer150

VD-16523-12

04/04/2018

Công ty CPDP Cửu Long

Paracetamol

USP38

Granules India Limited

H.No: 6-5&6-11, Temple Road, Bonthapally, Jinnaram Mandal, Medak Distric-502 313, Telangana

India

6

Methionin 250 mg

VD-13784-11

24/07/2018

Công ty CPDP Cửu Long

DL- Methionin

EP8

Hebei Huayang Biological Technology Co.,LTD

No. 645 Fuyang East Road, Jizhou Distric, Hengshui City, Hebei Province

China

7

Methionin 250 mg

VD-13786-11

24/07/2018

Công ty CPDP Cửu Long

DL- Methionin

EP8

Hebei Huayang Biological Technology Co.,LTD

No. 645 Fuyang East Road, Jizhou Distric, Hengshui City, Hebei Province

China

8

Tetracyclin 500 mg

VD-15129-11

04/04/2018

Công ty CPDP Cửu Long

Tetracyclin

EPS

Ningxia Qiyuan Pharmaceutical Co. LTD

No. 1 Qiyuan Str. WangYuan Industrial Area, YingChuan Ningxia

China

9

Ailaxon

VD-16516-12

04/04/2018

Công ty CPDP Cửu Long

Paracetamol

USP38

Granules India Limited

H.No: 6-5&6-11, Temple Road, Bonthapally, jinnaram Mandal, Medak Distric-502 313, Telangana

India

10

Ailaxon

VD-16516-12

04/04/2018

Công ty CPDP Cửu Long

Ibuprofen

BP2016

lOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited

Village Fatehgarh Channa, Mansa Road (Trident Complex) District-Barnala, 148101 State-Punjab

India

Danh mục này gồm 2 trang, 10 khoản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 21728/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu21728/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2017
Ngày hiệu lực21/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 21728/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 21728/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu nhập khẩu không phải cấp phép nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 21728/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu nhập khẩu không phải cấp phép nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu21728/QLD-ĐK
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýĐỗ Minh Hùng
        Ngày ban hành21/12/2017
        Ngày hiệu lực21/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 21728/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu nhập khẩu không phải cấp phép nhập khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 21728/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu nhập khẩu không phải cấp phép nhập khẩu

             • 21/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực