Công văn 2177/TCT-PC

Công văn số 2177/TCT-PC về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2177/TCT-PC ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2177/TCT-PC
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Dong Jin Việt Nam.
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

 

Ngày 10/8/2005, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2702/TCT-PCCS về việc ưu đãi thuế TNDN. Qua công tác kiểm tra văn bản, Tổng cục Thuế phát hiện nội dung hướng dẫn tại Công văn số 2702/TCT-PCCS nêu trên chưa phù hợp với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, nay Tổng cục Thuế hướng dẫn lại như sau:

Tại khoản 4, Điều 2, Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ quy định như sau: “Doanh nghiệp chế xuất” là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện các dịch vụ chuyên cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu được thành lập và hoạt động theo Quy chế này”.

Tại điểm 1, Mục III, Phần E, Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“1.1.3. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại Khu công nghiệp, Khu chế xuất được miển thuế, giảm thuế như sau:

a- Miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 06 năm tiếp theo đối với cơ sở dịch vụ mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu công nghiệp;

b- Miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thu phải nộp trong 07 năm tiếp theo đối với: cơ sở dịch vụ mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu chế xuất, cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu công nghiệp;

c- Miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với: cơ sở kinh doanh phát triển hạ tầng mới thành lập từ dự án đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp, Khu chế xuất; doanh nghiệp chế xuất trong lĩnh vực sản xuất không phân biệt trong hay ngoài Khu chế xuất”.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên thì trường hợp của Công ty TNHH Dong Jin Việt Nam theo Giấy phép đầu tư số 209/GP-KCN-ĐN ngày 09/4/2003 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, có trụ sở và nhà xưởng sản xuất đặt tại Khu công nghiệp Long Bình, tỉnh Đồng Nai, với mục tiêu và phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp là sản xuất các loại quạt tản nhiệt, mô tơ truyền động dùng cho xe ô tô và máy công nghiệp với ít nhất 80% sản phẩm của doanh nghiệp dùng để xuất khẩu, số sản phẩm còn lại tiêu thụ tại Việt Nam thì Công ty không phải là doanh nghiệp chế xuất mà là doanh nghiệp sản xuất thực hiện trong Khu công nghiệp.

Do đó, Công ty không được hưởng mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp chế xuất theo hướng dẫn tại điểm 1, Mục III, Phần E, Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính nêu trên mà được tiếp tục hưởng mức ưu đãi về thuế TNDN ghi trên Giấy phép đầu tư nếu Công ty đáp ứng các điều kiện ưu đãi ghi trên Giấy phép đầu tư đã cấp.

Trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong Giấy phép đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Công ty được hưởng mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế nêu trên cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại kể từ ngày 01/01/2004.

Công văn này bãi bỏ Công văn số 2720/TCT-PCCS ngày 10/8/2005 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Dong Jin Việt Nam và Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết và xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Công văn này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, PC (2b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2177/TCT-PC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2177/TCT-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/06/2009
Ngày hiệu lực 03/06/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2177/TCT-PC ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2177/TCT-PC ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2177/TCT-PC
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành 03/06/2009
Ngày hiệu lực 03/06/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2177/TCT-PC ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 2177/TCT-PC ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 03/06/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/06/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực