Công văn 2177/VPCP-KGVX

Công văn 2177/VPCP-KGVX thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2177/VPCP-KGVX thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2177/VPCP-KGVX
V/v thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện NQ 30a

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình giảm nghèo;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh có huyện nghèo;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước nhận hỗ trợ, giúp đỡ các huyện nghèo.

 

Để tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Yêu cầu các Bộ, ngành là cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh có huyện nghèo và các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước nhận giúp đỡ các huyện nghèo làm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Phó Thủ tướng đã giao tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 (Thông báo số 14/TB-VPCP ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ). Đối với các Bộ, ngành có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách cần bổ sung kế hoạch triển khai xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản liên quan, trong đó nêu rõ đơn vị, cá nhân chủ trì, tiến độ thực hiện. Các báo cáo cần gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15 tháng 4 để Bộ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 4 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình giảm nghèo, cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo các Chương trình giảm nghèo;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT;
Các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KGVX (3), md .115

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2177/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2177/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2012
Ngày hiệu lực03/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2177/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 2177/VPCP-KGVX thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2177/VPCP-KGVX thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2177/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành03/04/2012
        Ngày hiệu lực03/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2177/VPCP-KGVX thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2177/VPCP-KGVX thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng

           • 03/04/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/04/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực