Công văn 2178/TCT-PC

Công văn số 2178/TCT-PC về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2178/TCT-PC ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2178/TCT-PC
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Ronto - Mentholatum Việt Nam
- Cục thuế tỉnh Bình Dương.

 

Ngày 11/01/2006, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 140/TCT-ĐTNN về việc ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN. Qua công tác kiểm tra văn bản, Tổng cục Thuế phát hiện nội dung hướng dẫn tại Công văn số 140/TCT-PCCS nêu trên chưa phù hợp với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, nay Tổng cục Thuế hướng dẫn lại như sau:

Tại khoản 2, Điều 48, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ quy định như sau: "Doanh nghiệp sản xuất trong Khu công nghiệp có tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm dưới 150% và không đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm a, b và đ khoản 2 Điều 46, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm, kể từ khi kinh doanh có lãi."

Tại điểm 4, Mục I, Phần thứ hai, Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 08/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hướng dẫn như sau: "Trong quá trình hoạt động nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc bên nước ngoài hợp doanh không đạt các tiêu chuẩn để được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 46 và Điều 48 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ thì doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi. Cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp căn cứ vào các điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp thực tế đạt được hàng năm để xác định mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp ưu đãi và thực hiện quyết toán thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất đó, đồng thời báo cáo với Bộ Tài chính và cơ quan cấp GPĐT biết."

Tại điểm 2.1, Mục IV, Phần E, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn như sau: "Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với cơ sở kinh doanh phải kiểm tra các điều kiện hưởng ưu đãi thuế, số thuế cơ sở kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế, số lỗ cơ sở kinh doanh được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thực tế mà cơ sở kinh doanh đáp ứng được."

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên thì trường hợp của Công ty TNHH Ronto - Mentholatum Việt Nam, do Công ty không thực hiện đúng theo quy định đã cam kết theo Giấy phép đầu tư đã cấp nên Công ty không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức ghi trên Giấy phép đầu tư mà chỉ được hưởng mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện thực tế mà Công ty đáp ứng so với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tại thời điểm tương ứng.

Cụ thể, theo báo cáo của Công ty thì năm 2002 là năm đầu tiên Công ty bắt đầu kinh doanh có lãi. Tuy nhiên, do Công ty không đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm mà chỉ đáp ứng điều kiện là sản xuất tại khu công nghiệp nên Công ty chỉ được hưởng thời gian miễn thuế thu nhập doanh nghiệp là 02 năm kể từ khi kinh doanh bắt đầu có lãi, không được hưởng thời gian giảm thuế.

Do đó, tính đến ngày 01/01/2004, Công ty đã được miễn thuế TNDN hai năm (2002 và 2003) nên theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại ví dụ 4, điểm 5.4.2, Công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính thì Công ty không còn thời gian ưu đãi còn lại để được hưởng ưu đãi tăng thêm theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công văn này bãi bỏ Công văn số 140/TCT-ĐTNN ngày 11/01/2006 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Ronto - Mentholatum Việt Nam và Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết và xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Công văn này./.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2178/TCT-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2178/TCT-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2009
Ngày hiệu lực03/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2178/TCT-PC

Lược đồ Công văn 2178/TCT-PC ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Công văn 2178/TCT-PC ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu2178/TCT-PC
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
       Người kýĐặng Hạnh Thu
       Ngày ban hành03/06/2009
       Ngày hiệu lực03/06/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 2178/TCT-PC ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

          Lịch sử hiệu lực Công văn 2178/TCT-PC ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

          • 03/06/2009

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 03/06/2009

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực