Công văn 2180/BTP-BTTP

Công văn 2180/BTP-BTTP năm 2016 điều chỉnh Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2180/BTP-BTTP điều chỉnh Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng Hà Nội 2016


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2180/BTP-BTTP
V/v điều chỉnh Quy hoạch phát triển TCHNCC trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 2327/UBND-NC ngày 21/4/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị điều chỉnh Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm II.3 và điểm IV.1.g Điều 1 của Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”, Bộ Tư pháp nhất trí với đề nghị điều chỉnh Quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thểbổ sung ch tiêu pt triển 02 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đon 2016-2020, phát triển 02 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2016-2020.

Đnghị Ủy ban nhân dân thành phHà Nội trong phạm vi thẩm quyền của mình xem xét, quyết định cho phép thành lập tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm theo đúng quy định của Luật công chứng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Bộ Tư pháp xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tr
ưởng (để báo cáo);
- Sở Tư pháp (đ
tham mưu);
- C
ng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2180/BTP-BTTP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2180/BTP-BTTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2016
Ngày hiệu lực01/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2180/BTP-BTTP điều chỉnh Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2180/BTP-BTTP điều chỉnh Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2180/BTP-BTTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Khánh Ngọc
        Ngày ban hành01/07/2016
        Ngày hiệu lực01/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2180/BTP-BTTP điều chỉnh Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2180/BTP-BTTP điều chỉnh Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng Hà Nội 2016

           • 01/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực