Công văn 2182/TCT-CS

Công văn 2182/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2182/TCT-CS 2018 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2182/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn s11406/CT-PC ngày 23/11/2017 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đi với dự án đu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Luật thuế giá trị gia tăng hợp nhất quy định như sau:

“Điều 5. Đối tượng không chịu thuế

13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

b) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ sthuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng

Điều 13. Các trường hợp hoàn thuế

1. Cơ s kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có sthuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trlên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng....”

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu sthuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này là dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

Căn cứ quy định tại Điều 28, Điều 29 Mục 1 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về hình thức đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 35/2009/TT-BQP ngày 20/07/2009 của Bộ Quốc phòng ban hành quy chế quản lý, sử dụng đất quy hoạch cho mục đích Quốc phòng chưa sử dụng ngay cho mc đích Quốc phòng vào mục đích kinh tế.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh: Công ty Cổ phần Toàn Việt đề nghị hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư xây dựng “Trường học Quốc tế ISH CMC” cho đơn vị khác thuê để hoạt động trường học. Dự án được xây dựng trên khu đất của Bộ Quốc phòng và đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt về việc phương án sử dụng đất Quốc phòng vào mục đích kinh tế cho Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Tây Nam (làm chủ dự án đầu tư) ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Toàn Việt (đối tác tham gia dự án). Tại hồ sơ hoàn thuế của đơn vị chưa có các tài liệu xác định khu đất thực hiện dự án đầu tư nêu trên được các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất Quốc phòng và cho thuê lại đất Quốc phòng theo quy định của pháp luật. Do đó, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 11406/CT-PC ngày 23/11/2017.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo c
áo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK - TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

Lưu Đức Huy

 

 

Thuộc tính Công văn 2182/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2182/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2018
Ngày hiệu lực04/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2182/TCT-CS

Lược đồ Công văn 2182/TCT-CS 2018 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2182/TCT-CS 2018 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2182/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành04/06/2018
        Ngày hiệu lực04/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2182/TCT-CS 2018 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2182/TCT-CS 2018 hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

            • 04/06/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/06/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực