Công văn 2182/VPCP-KTTH

Công văn 2182/VPCP-KTTH năm 2020 về tổ chức Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2182/VPCP-KTTH 2020 tổ chức Hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn cho sản xuất


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2182/VPCP-KTTH
V/v Tổ chức Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tiếp theo văn bản số 63/LĐCP ngày 16 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xut kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sng nhân dân trước tác động của dịch Covid-19 (Hội nghị) vào cuối tháng 3 năm 2020 với các nội dung sau:

1. Hội nghị thảo luận về các nhóm giải pháp sau:

a) Nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

b) Nhóm giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công (không tổ chức hội nghị riêng v nội dung này mà ghép các nội dung theo chỉ đạo tại văn bản số 1977/VPCP-KTTH ngày 14 tháng 3 năm 2020 vào Hội nghị này).

c) Nhóm giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị các nội dung tại tiết c điểm 1 nêu trên và điểm 5 văn bản số 63/LĐCP ngày 16 tháng 3 năm 2020, gửi Bộ Kế hoạch và Đu tư trước ngày 24 tháng 3 năm 2020.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung tại tiết a, tiết b điểm 1 nêu trên; tổng hp báo cáo, đề xuất của các Bộ, cơ quan theo chỉ đạo tại văn bản số 63/LĐCP ngày 16 tháng 3 năm 2020 và của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại điểm 2 nêu trên, hoàn thiện các nội dung, tài liệu phục vụ Hội nghị.

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và cơ quan liên quan đề xuất thành phần Hội nghị; xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết điều hành Hội nghị; dự thảo bài phát biểu khai mạc và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị.

c) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ các hội dung nêu trên trước ngày 26 tháng 3 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: Tài
chính, Công Thương, Y tế;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, Các Vụ: KGVX, CN, NN, TH, TG
Đ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).H.D
ương

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2182/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2182/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2020
Ngày hiệu lực20/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(26/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2182/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 2182/VPCP-KTTH 2020 tổ chức Hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn cho sản xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2182/VPCP-KTTH 2020 tổ chức Hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn cho sản xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2182/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành20/03/2020
        Ngày hiệu lực20/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (26/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2182/VPCP-KTTH 2020 tổ chức Hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn cho sản xuất

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2182/VPCP-KTTH 2020 tổ chức Hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn cho sản xuất

              • 20/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực