Công văn 2184/BNV-TCBC

Công văn số 2184/BNV-TCBC về việc phân loại, xếp hạng Trung tâm công nghệ thông tin, Trung tâm Công báo và Trung tâm Lưu trữ trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2184/BNV-TCBC phân loại, xếp hạng Trung tâm CNTT, Trung tâm Công báo và Trung tâm Lưu trữ trực thuộc VP UBND tỉnh Bình Dương


BỘ NỘI VỤ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2184/BNV-TCBC
V/v phân loại, xếp hạng Trung tâm CNTT, Trung tâm Công báo và Trung tâm Lưu trữ trực thuộc VP UBND tỉnh Bình Dương

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2007

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương

Bộ Nội vụ nhận được công văn số 561/SNV-CBCC ngày 09 tháng 7 năm 2007 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương về việc phân loại, xếp hạng Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Công báo và Trung tâm Lưu trữ trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Về vấn đề này, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập thì “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính xây dựng, ban hành các tiêu chí cụ thể xếp hạng của ngành, lĩnh vực; chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng các tiêu chí trong xếp hạng đối với các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành, lĩnh vực”.

Trong khi chờ các Bộ, ngành có văn bản hướng dẫn; việc giải quyết phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các tổ chức nêu trên tạm thời áp dụng phụ cấp như đối với trưởng, phó phòng thuộc Sở.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về việc phân loại, xếp hạng đối với Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Công báo và Trung tâm Lưu trữ để Sở Nội vụ tỉnh triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCBC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thang Văn Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2184/BNV-TCBC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2184/BNV-TCBC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2007
Ngày hiệu lực30/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2184/BNV-TCBC phân loại, xếp hạng Trung tâm CNTT, Trung tâm Công báo và Trung tâm Lưu trữ trực thuộc VP UBND tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2184/BNV-TCBC phân loại, xếp hạng Trung tâm CNTT, Trung tâm Công báo và Trung tâm Lưu trữ trực thuộc VP UBND tỉnh Bình Dương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2184/BNV-TCBC
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýThang Văn Phúc
        Ngày ban hành30/07/2007
        Ngày hiệu lực30/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2184/BNV-TCBC phân loại, xếp hạng Trung tâm CNTT, Trung tâm Công báo và Trung tâm Lưu trữ trực thuộc VP UBND tỉnh Bình Dương

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2184/BNV-TCBC phân loại, xếp hạng Trung tâm CNTT, Trung tâm Công báo và Trung tâm Lưu trữ trực thuộc VP UBND tỉnh Bình Dương

             • 30/07/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/07/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực