Công văn 2185/BVHTTDL-KHTC

Nội dung toàn văn Công văn 2185/BVHTTDL-KHTC 2023 nhiệm vụ chương trình tổng thể phát triển văn hóa Việt Nam


BỘ VĂN HÓA,THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2185/BVHTTDL-KHTC
V/v đề xuất nhiệm vụ và kinh phí thực hiện chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Nhằm triển khai hiệu quả các nội dung, mục tiêu đề ra tại Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025 (gọi tắt là Chương trình), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bám sát những nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu đề ra trong chương trình, rà soát đánh giá tình hình thực tế hoạt động văn hóa, thể thao tại địa phương; đồng thời, căn cứ khả năng tự cân đối các nguồn lực để xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg , cụ thể như sau:

1. Căn cứ vào những nhiệm vụ và giải pháp trong chương trình, chỉ đạo các Sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch triển khai bao gồm các danh mục dự án và các hoạt động cụ thể, trong đó ưu tiên những dự án có khả năng triển khai và hoàn thành trong giai đoạn 2023-2025 (gửi kèm theo Quyết định số 515/QĐ-TTg).

2. Về kinh phí thực hiện: Trên cơ sở tổng hợp những dự án sẽ triển khai tại địa phương, chủ động bố trí và cân đối các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện. Đối với những dự án cần có hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, đề nghị tổng hợp và cung cấp đầy đủ thông tin (theo Phụ lục đính kèm).

Văn bản trả lời đề nghị gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Kế hoạch, Tài chính, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 15/6/2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện của Quý cơ quan./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các: Sở VHTTDL, Sở VHTT;
- Lưu: VT, KHTC, QK.(150).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đoàn Văn Việt

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Vụ Kế hoạch, Tài chính (đ/c Đinh Quang Kiểm, Số điện thoại:0982908166, địa chỉ hòm thư điện tử: [email protected]).

Phụ lục

DỰ KIẾN NHIỆM VỤ VÀ KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2023-2025

Đơn vị: tỷ đồng

STT

Nhiệm vụ

Tổng kinh phí

NS Trung ương

NS địa phương

Nguồn vốn khác (xã hội hóa, tài trợ, viện trợ)

Tổng NS TW

Vốn Đầu

Vốn SN

Tổng NS ĐP

Vốn Đầu tư

Vốn SN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TỔNG CỘNG

I

Bảo tồn, phát huy bền vững các giá trị văn hóa của dân tộc

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

II

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết văn hóa

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

III

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần, năng lực thẩm mỹ của nhân dân

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

IV

Phát triển đội văn nghệ sỹ, trí thức và nguồn nhân lực quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

V

Phát triển các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam có giá trị đỉnh cao về nghệ thuật và tư tưởng

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

VI

Quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam ra thế giới

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Ghi chú: Địa phương căn cứ theo mục II "Nhiệm vụ và giải pháp" và phụ lục của Quyết định số 515/QĐ-TTg để đề xuất các nhiệm vụ và kinh phí phù hợp

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2185/BVHTTDL-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2185/BVHTTDL-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2185/BVHTTDL-KHTC

Lược đồ Công văn 2185/BVHTTDL-KHTC 2023 nhiệm vụ chương trình tổng thể phát triển văn hóa Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2185/BVHTTDL-KHTC 2023 nhiệm vụ chương trình tổng thể phát triển văn hóa Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2185/BVHTTDL-KHTC
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Đoàn Văn Việt
        Ngày ban hành02/06/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2185/BVHTTDL-KHTC 2023 nhiệm vụ chương trình tổng thể phát triển văn hóa Việt Nam

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2185/BVHTTDL-KHTC 2023 nhiệm vụ chương trình tổng thể phát triển văn hóa Việt Nam

              • 02/06/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực