Công văn 2186/TCHQ-GSQL

Công văn 2186/TCHQ-GSQL năm 2018 về nộp bổ sung C/O mẫu AK do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2186/TCHQ-GSQL 2018 nộp bổ sung C/O mẫu AK


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2186/TCHQ-GSQL
V/v nộp bổ sung C/O mẫu AK

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 491/HQBD-GSQL ngày 05/3/2018, công văn số 643/HQBD-GSQL ngày 26/3/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc nộp bổ sung C/O mẫu AK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở hướng dẫn tại công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016, công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 04/10/2016 của Bộ Tài chính; trường hợp hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp có thay đổi mã số HS (sau khi thực hiện phân tích phân loại) so với khai ban đầu dẫn đến hàng hóa nhập khẩu có thay đổi về thuế suất, cơ quan cấp C/O đã đồng ý cấp C/O cho các lô hàng nhập khẩu này thì việc nộp bổ sung C/O thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.1.c.1, công văn số 12802/BTC-TCHQ dẫn trên. Tại thời điểm nộp bổ sung, C/O còn giá trị hiệu lực theo quy định; việc kiểm tra tính hợp lệ, chấp nhận C/O thực hiện theo quy định hiện hành. Công chức hải quan khi kiểm tra C/O lưu ý kiểm tra các tiêu chí khai trên C/O phải phù hợp với thông tin khai trên tờ khai hải quan nhập khẩu; hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa đã được cấp trên C/O.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (
5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL V HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2186/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2186/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2018
Ngày hiệu lực23/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2186/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 2186/TCHQ-GSQL 2018 nộp bổ sung C/O mẫu AK


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2186/TCHQ-GSQL 2018 nộp bổ sung C/O mẫu AK
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2186/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Nhất Kha
        Ngày ban hành23/04/2018
        Ngày hiệu lực23/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2186/TCHQ-GSQL 2018 nộp bổ sung C/O mẫu AK

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2186/TCHQ-GSQL 2018 nộp bổ sung C/O mẫu AK

             • 23/04/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/04/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực