Công văn 2187/TTg-KGVX

Công văn 2187/TTg-KGVX về việc tiền lương năm 2009 đối với công ty nhà nước bị ảnh hưởng của suy giảm kinh tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2187/TTg-KGVX tiền lương năm 2009 công ty nhà nước bị ảnh hưởng của suy giảm kinh tế


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 2187/TTg-KGVX
V/v tiền lương năm 2009 đối với công ty nhà nước bị ảnh hưởng của suy giảm kinh tế

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại công văn số 3730/LĐTBXH-LĐTL ngày 05 tháng 10 năm 2009 về tiền lương năm 2009 đối với công ty nhà nước bị ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Để bảo đảm thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động trong các công ty nhà nước bị ảnh hưởng của suy giàm kinh tế, cho phép xác định tiền lương năm 2009 theo nguyên tắc như sau:

a) Đối với công ty nhà nước có năng suất lao động và lợi nhuận kế hoạch năm 2009 bằng hoặc tăng so với thực hiện năm 2008 thì được tăng tiền lương theo quy định tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 và Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

b) Đối với công ty nhà nước có năng suất lao động và lợi nhuận kế hoạch năm 2009 giảm so với thực hiện năm 2008 thì phải trừ tiền lương năm 2009, nhưng có tính đến các yếu tố khách quan tác động do suy giảm kinh tế, cụ thể như sau:

- Đối với công ty có lợi nhuận kế hoạch năm 2009 giảm so với thực hiện năm 2008, nhưng các chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ, năng suất lao động không giảm thì được xác định tiền lương tối đa bằng mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2008 để tính đơn giá.

- Đối với công ty có lợi nhuận, sản lượng tiêu thụ, năng suất lao động giảm so với thực hiện năm 2008, thì phải giảm trừ tiền lương theo nguyên tắc cứ giảm 1% lợi nhuận so với thực hiện năm 2008 thì giảm 0,5% tiền lương năm 2009, nhưng tối đa không quá 15% mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2008.

- Đối với công ty trước năm 2008 hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn có hiệu quả, nhưng do tác động của suy giảm kinh tế nên năm 2009 không có lợi nhuận hoặc lỗ thì xác định tiền lương năm 2009 không vượt quá 80% mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2008.

2. Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan căn cứ vào nguyên tắc nêu trên xử lý tiền lương năm 2009 đối với các công ty nhà nước có điều kiện tương tự./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP và các PTTg;
- Các Công ty mẹ của Tập đoàn Than VN, Tập đoàn Dầu khí VN; Tổng Công ty Thép VN, và Tổng công ty Hàng không VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Các Vụ: KTTH, KTN, ĐMDN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), AT.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2187/TTg-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2187/TTg-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2009
Ngày hiệu lực06/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2187/TTg-KGVX

Lược đồ Công văn 2187/TTg-KGVX tiền lương năm 2009 công ty nhà nước bị ảnh hưởng của suy giảm kinh tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2187/TTg-KGVX tiền lương năm 2009 công ty nhà nước bị ảnh hưởng của suy giảm kinh tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2187/TTg-KGVX
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành06/11/2009
        Ngày hiệu lực06/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2187/TTg-KGVX tiền lương năm 2009 công ty nhà nước bị ảnh hưởng của suy giảm kinh tế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2187/TTg-KGVX tiền lương năm 2009 công ty nhà nước bị ảnh hưởng của suy giảm kinh tế

           • 06/11/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/11/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực