Công văn 2189/BHXH-CSYT

Công văn 2189/BHXH-CSYT năm 2016 về thanh toán xét nghiệm định nhóm máu ABO trong truyền máu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2189/BHXH-CSYT thanh toán xét nghiệm định nhóm máu ABO trong truyền máu 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2189/BHXH-CSYT
V/v thanh toán xét nghiệm định nhóm máu ABO trong truyền máu

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

 

Để thống nhất việc thanh toán chi phí xét nghiệm định nhóm máu ABO trong truyền máu, trên cơ sở ý kiến của Hội đồng xây dựng danh Mục tương đương chuyên ngành Huyết học truyền máu của Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm nêu trên như sau:

1. Xét nghiệm Định nhóm máu hệ ABO tại khoa xét nghiệm khi phát máu toàn phần và các chế phẩm khối hồng cầu, khối bạch cầu, khối tiểu cầu, huyết tương

Chỉ định xét nghiệm và thanh toán 02 lần, như sau:

- Định nhóm máu hệ ABO cho người bệnh: Thanh toán 01 lần theo giá dịch vụ có số thứ tự 1269 của Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc (sau đây viết tắt là Thông tư số 37);

- Định nhóm máu hệ ABO của đơn vị túi máu, đơn vị chế phẩm: Thanh toán 01 lần theo giá dịch vụ có số thứ tự 1267 của Thông tư liên tịch số 37;

- Trường hợp người bệnh được sử dụng nhiều đơn vị máu, hoặc đơn vị chế phẩm tại cùng một thời Điểm thì bắt đầu từ đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ 2 trở đi, cứ sử dụng thêm một đơn vị thì sẽ thanh toán thêm 01 lần định nhóm máu hệ ABO theo giá dịch vụ có số thứ tự 1267 của Thông tư 37. Trường hợp này không phải xác định nhóm máu hệ ABO của người bệnh do người bệnh đã được xác định nhóm máu hệ ABO khi phát đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ nhất.

Để đảm bảo Tiết kiệm chi phí, tại Khoa xét nghiệm khi phát máu sử dụng kỹ thuật ống nghiệm để định nhóm máu hệ ABO.

2. Xét nghiệm định nhóm máu hệ ABO tại giường bệnh (Khoa lâm sàng)

- Định nhóm máu hệ ABO tại giường bệnh khi người bệnh được truyền máu toàn phần hoặc khối hồng cầu hoặc khối bạch cầu: Thanh toán 01 lần theo giá dịch vụ có số thứ tự 1267 của Thông tư liên tịch số 37;

- Định nhóm máu hệ ABO tại giường bệnh khi người bệnh được truyền chế phẩm huyết tương, khối tiểu cầu: Thanh toán 01 lần theo giá dịch vụ có số thứ tự 1268 của Thông tư liên tịch số 37;

- Trường hợp người bệnh được truyền tại cùng một thời Điểm nhiều đơn vị máu, đơn vị chế phẩm thì bắt đầu từ đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ 2 trở đi chỉ thanh toán thêm 01 lần định nhóm máu tại giường bệnh theo giá dịch vụ có số thứ tự 1268 của Thông tư liên tịch số 37. Trường hợp này không phải xác định nhóm máu hệ ABO của người bệnh do người bệnh đã được xác định nhóm máu hệ ABO khi truyền đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ nhất.

Yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam để có hướng chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám
đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Ban: TCKT, TTKT, DVT, KTNB, TT;
- Lưu: VT, CSYT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2189/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2189/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2016
Ngày hiệu lực16/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2189/BHXH-CSYT thanh toán xét nghiệm định nhóm máu ABO trong truyền máu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2189/BHXH-CSYT thanh toán xét nghiệm định nhóm máu ABO trong truyền máu 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2189/BHXH-CSYT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Minh Thảo
        Ngày ban hành16/06/2016
        Ngày hiệu lực16/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2189/BHXH-CSYT thanh toán xét nghiệm định nhóm máu ABO trong truyền máu 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2189/BHXH-CSYT thanh toán xét nghiệm định nhóm máu ABO trong truyền máu 2016

             • 16/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực