Công văn 219/TCT-PCCS

Công văn 219/TCT-PCCS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 219/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 219/TCT-PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Lâm Đồng.

Trả lời công văn số 459/2006/Cv-Cty ngày 21/12/2006 của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Lâm Đồng hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có chứng khoán niêm yết lần đầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại công văn số 10997/BTC-CST ngày 8/9/2006 của Bộ Tài chính về ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán có hướng dẫn: "2. Các tổ chức có chứng khoán niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán tại các Trung tâm giao dịch chứng khoán trước ngày 1/1/2007 tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo công văn số 11924 TC/CST ngày 20/10/2004 và công văn số 5248/TC-CST ngày 29/4/2005 cho thời gian còn lại".

- Tại công văn số 11924 TC/CST ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Các tổ chức có chứng khoán được niêm yết lần đầu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm kể từ khi thực hiện niêm yết. Năm giảm thuế được xác định phù hợp với kỳ tính thuế. Thời gian giảm thuế được tính liên tục kể từ kỳ tính thuế mà tổ chức có chứng khoán được niêm yết. Trường hợp thời gian giảm thuế của năm đầu chưa đủ 12 tháng do thời điểm niêm yết không xảy ra ngay từ đầu năm thì tổ chức niêm yết có quyền đăng ký với cơ quan thuế để tính thời gian giảm thuế trong kỳ tính thuế tiếp theo. Trường hợp tổ chức niêm yết vẫn đang trong thời gian được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì thời gian hưởng ưu đãi do có chứng khoán được niêm yết được tính kể từ khi kết thúc thời hạn miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Lâm Đồng đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước và đang được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp cho 02 năm (năm 2006, năm 2007). Công ty có cổ phiếu chính thức giao dịch lần đầu trên thị trường chứng khoán vào ngày 20/12/2006 thì Công ty được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 02 năm kể từ khi thực hiện niêm yết. Tổng hợp lại, Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp hai năm (năm 2006, năm 2007) do vừa được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, vừa được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp do có chứng khoán niêm yết lần đầu.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Lâm Đồng biết và liên hệ đăng ký với cục thuế địa phương để được giải quyết theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 219/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu219/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2007
Ngày hiệu lực11/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 219/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 219/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu219/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành11/01/2007
        Ngày hiệu lực11/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 219/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 219/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

           • 11/01/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực