Công văn 2190/BXD-KTXD

Công văn 2190/BXD-KTXD năm 2013 thanh toán trượt giá cho gói thầu thuộc Dự án Quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2190/BXD-KTXD năm 2013 thanh toán trượt giá gói thầu Dự án Quốc lộ 3 Hà Nội Thái Nguyên


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2190/BXD-KTXD
V/v thanh toán trượt giá cho các gói thầu thuộc DA Quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên.

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 12582/BTC-QLN ngày 19/9/2013 của Bộ Tài chỉnh về việc thanh toán trượt giá cho các gói thầu thuộc dự án Quốc lộ 3 mới và mạng lưới đường bộ sử dụng vốn vay JICA. Sau khi xem xét nội dung văn bản, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về cơ sở pháp lý của việc điều chỉnh nguồn chỉ số giá để điều chỉnh trượt giá trong hợp đồng thi công các gói thầu thuộc dự án Quốc lộ 3 mới:

Ngày 11/11/2011, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 7470/BGTVT-CQLXD gửi Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh điều khoản tính trượt giá trong các hợp đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên. Căn cứ nội dung văn bản số 7470/BGTVT-CQLXD; căn cứ vào đặc điểm đặc thù của dự án và các tài liệu liên quan (hồ sơ mời thầu, các hợp đồng xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 3 mới) và các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, ngày 19/01/2012 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 105/BXD-KTXD gửi Bộ Giao thông Vận tải, nội dung như sau: “Bộ Xây dựng thống nhất để Bộ Giao thông Vận tải căn cứ điều kiện cụ thể của công trình, nội dung hợp đồng đã ký kết, tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng cho công trình Quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên và quyết định việc áp dụng như hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011”. Các cơ sở pháp lý để Bộ Xây dựng thống nhất nội dung nêu trên với Bộ Giao thông vận tải:

- Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 3 mới thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo các quy định của pháp luật hiện hành Việt Nam (dự toán các gói thầu được lập theo các quy định về chính sách, giá cả tại Việt Nam);

- Nội dung các hợp đồng xây lắp của các gói thầu thuộc dự án đều có các điều khoản cho phép sửa đổi các quy định về điều chỉnh giá trong quá trình thực hiện hợp đồng (bằng cách ký sửa đổi hợp đồng), đảm bảo phù hợp với quy định của Việt Nam và hướng dẫn của nhà tài trợ;

- Nguồn chỉ số giá xây dựng trong hợp đồng gốc (do Tổng cục Thống kê ban hành) không phù hợp với sự biến động về giá cả xây dựng thực tế trên thị trường (như phân tích tại văn bản số 7470/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải);

- Tại khoản 3, Điều 5 Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng công trình đã quy định: “Đối với công trình theo tuyến đi qua địa bàn thuộc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì chủ đầu tư tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng cho công trình và quyết định việc áp dụng sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng” (Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 3 mới đi qua 03 địa phương: Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên).

Với các căn cứ nêu trên, việc sửa đổi các quy định về điều chỉnh giá trong công thức điều chỉnh giá của hợp đồng gốc (thay đổi nguồn cung cấp chỉ số giá) đối với các gói thầu xây lắp thuộc dự án Quốc lộ 3 mới và đã được nhà tài trợ chấp thuận là hoàn toàn phù hợp với tính chất và đặc thù của dự án, phản ánh khách quan sự biến động của giá cả thị trường tại các khu vực của gói thầu, phù hợp với quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Việt Nam.

2. Về tính pháp lý của việc áp dụng nguồn chỉ số giá do Viện Kinh tế xây dựng cung cấp:

Như đã nêu ở trên, dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 3 mới đi qua 03 địa phương: Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên. Vì vậy, chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn (Viện Kinh tế xây dựng) là cơ quan có đủ năng lực để xác định chỉ số giá cho các gói thầu thuộc dự án Quốc lộ 3 mới và Bộ Giao thông Vận tải quyết định việc áp dụng sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng là phù hợp với quy định tại khoản 3, Điều 5 Thông tư số 02/2011/TT-BXD.

3. Về phạm vi áp dụng tính trượt giá của các gói thầu: Theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng và các quyết định sửa đổi, bổ sung điều chỉnh hợp đồng của Bộ Giao thông Vận tải (không thuộc phạm vi của Bộ Xây dựng).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình mà Bộ Tài chính đã nêu tại văn bản số 12582/BTC-QLN Bộ Xây dựng chân thành cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Tài chính nhằm đảm bảo sự thống nhất quản lý giữa các cơ quan quản lý nhà nước, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn vốn Ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng công trình./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2190/BXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2190/BXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2013
Ngày hiệu lực21/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2190/BXD-KTXD

Lược đồ Công văn 2190/BXD-KTXD năm 2013 thanh toán trượt giá gói thầu Dự án Quốc lộ 3 Hà Nội Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2190/BXD-KTXD năm 2013 thanh toán trượt giá gói thầu Dự án Quốc lộ 3 Hà Nội Thái Nguyên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2190/BXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýTrần Văn Sơn
        Ngày ban hành21/10/2013
        Ngày hiệu lực21/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2190/BXD-KTXD năm 2013 thanh toán trượt giá gói thầu Dự án Quốc lộ 3 Hà Nội Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2190/BXD-KTXD năm 2013 thanh toán trượt giá gói thầu Dự án Quốc lộ 3 Hà Nội Thái Nguyên

           • 21/10/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/10/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực