Công văn 2191/VPCP-KTTH

Công văn 2191/VPCP-KTTH về tiết kiệm chi phí năm 2013 đối với Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2191/VPCP-KTTH tiết kiệm chi phí năm 2013 Tập đoàn Tổng công ty


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2191/VPCP-KTTH
V/v tiết kiệm chi phí năm 2013 đối với các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 2961/BTC-TCDN ngày 07 tháng 3 năm 2013 về việc báo cáo kết quả thực hiện tiết giảm chi phí, giảm giá thành năm 2012, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các công việc sau:

a) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

b) Trong quý II năm 2013, tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện tiết giảm chi phí năm 2012 của các doanh nghiệp trực thuộc; đôn đốc các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước xây dựng kế hoạch, biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí quản lý năm 2013, coi đây là một tiêu chí để xem xét việc hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng thành viên, Ban điều hành doanh nghiệp năm 2013.

c) Chỉ đạo các doanh nghiệp báo cáo rõ lý do về việc chưa báo cáo kết quả thực hiện việc tiết giảm chi phí năm 2012 và xem xét, xếp loại về mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với Ban lãnh đạo điều hành của doanh nghiệp này.

2. Các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí quản lý năm 2013 theo hướng tối thiểu bằng và cao hơn so với thực hiện năm 2012, báo cáo Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Tài chính.

3. Trong quý II năm 2013, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí quản lý của các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước năm 2013. Theo dõi, đôn đốc và giám sát các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước thực hiện các nội dung nêu tại điểm 1 và 2 trên đây; trong quý I năm 2014, báo cáo kết quả thực hiện năm 2013 lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, KTN, KGVX, ĐMDN, V.III, V.I, TCCV, Cổng TTĐT;
-
Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2191/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2191/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2013
Ngày hiệu lực21/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2191/VPCP-KTTH tiết kiệm chi phí năm 2013 Tập đoàn Tổng công ty


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2191/VPCP-KTTH tiết kiệm chi phí năm 2013 Tập đoàn Tổng công ty
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2191/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành21/03/2013
        Ngày hiệu lực21/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2191/VPCP-KTTH tiết kiệm chi phí năm 2013 Tập đoàn Tổng công ty

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2191/VPCP-KTTH tiết kiệm chi phí năm 2013 Tập đoàn Tổng công ty

             • 21/03/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/03/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực