Công văn 2193/VKSTC-V10

Công văn 2193/VKSTC-V10 năm 2021 về khai thác, tham khảo Thông báo một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2193/VKSTC-V10 2021 kiểm sát giải quyết vụ án hành chính lĩnh vực quản lý đất đai


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2193/VKSTC-V10
V/v Khai thác, tham khảo Thông báo một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án HC trong lĩnh vực quản lý đất đai

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Văn phòng VKSND tối cao, Vụ 14;
- Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3;
- Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương;

Ngày 08/6/2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông báo một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10) đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao có liên quan; Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3; Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khai thác, tham khảo Thông báo trên tại mục Thông báo, trên Cổng thông tin điện tử của VKSND tối cao, website: vksndtc.gov.vn để tham khảo và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo VKSND tối cao (để b/c);
- Văn phòng VKSND tối cao (Phòng tổng hợp);
- Lãnh đạo Vụ 10;
- Lưu: VT, V
10.

TL. VIỆN TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, VỤ VIỆC KINH DOANH, THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thị Hương Giang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2193/VKSTC-V10

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2193/VKSTC-V10
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2021
Ngày hiệu lực09/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2193/VKSTC-V10 2021 kiểm sát giải quyết vụ án hành chính lĩnh vực quản lý đất đai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2193/VKSTC-V10 2021 kiểm sát giải quyết vụ án hành chính lĩnh vực quản lý đất đai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2193/VKSTC-V10
        Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
        Người ký***
        Ngày ban hành09/06/2021
        Ngày hiệu lực09/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2193/VKSTC-V10 2021 kiểm sát giải quyết vụ án hành chính lĩnh vực quản lý đất đai

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2193/VKSTC-V10 2021 kiểm sát giải quyết vụ án hành chính lĩnh vực quản lý đất đai

              • 09/06/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/06/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực