Công văn 2197/TCT-CS

Công văn số 2197/TCT-CS về việc ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2197/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2197/TCT-CS
V/v ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng.

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Toà án Nhân dân thành phố Vinh- Nghệ An

Trả lời Công văn số 647/CV-TA ngày 10/4/2008 của Toà án Nhân dân thành phố Vinh gửi Bộ Tài chính lấy ý kiến về chính sách ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 4, Điều 13 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định việc giảm tiền sử dụng đất đối với:

“Đất ở trong hạn mức giao đất (bao gồm giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.”;

- Tại khoản 2, Điều 1 Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở quy định về nguyên tắc hỗ trợ: “2. Việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

- Phù hợp với tình hình kinh tế- xã hội của đất nước;

- Căn cứ vào công lao và hoàn cảnh cụ thể của từng người, điều kiện và khả năng của địa phương;

- Không hỗ trợ đồng loạt hoặc bình quân cho tất cả các đối tượng”.

- Tại khoản 2, Điều 2 Quyết định số 118/TTg quy định về các điều kiện là mức hỗ trợ: “a) Người có công với Cách mạng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt không thể tạo lập được nhà ở mà chưa được thuê nhà của Nhà nước hoặc bị mất nhà do thiên tai, hoả hoạn... thì tuỳ theo điều kiện của địa phương, hoàn cảnh và công lao của từng người được xét tặng “Nhà tình nghĩa”, được giao đất làm nhà ở, hoặc được mua nhà trả góp; ...”

- Tại điểm 2, Mục III Phần C Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất hướng dẫn: “Khoản 4 quy định về giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với các trường hợp được giao đất, được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất là người có công với cách mạng theo quy định tại Quyết định số 118/TTg và Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg mà không thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất quy định tại điểm 3 Mục II Phần này, cụ thể như sau: ...

- Thân nhân của liệt sĩ, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh và người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 21% đến 40% được giảm 70% tiền sử dụng đất phải nộp;”

- Tại khoản 2, Điều l Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, quy định: “Thân nhân liệt sĩ quy định tại khoản l Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ thương tật suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%... được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất.”

Căn cứ các quy định nêu trên, việc hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng phải là người đang hưởng trợ cấp hàng tháng và chưa được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật ưu đãi đối với người có công với cách mạng; phù hợp với tình hình kinh tế- xã hội của đất nước, công lao và hoàn cảnh cụ thể của từng người, điều kiện và khả năng của địa phương, không hỗ trợ đồng loạt hoặc bình quân cho tất cả các đối tượng.

Kể từ ngày Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành thì đối tượng được hỗ trợ tiền sử dụng đất bao gồm cả thân nhân liệt sĩ không được hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng.

Tổng cục Thuế trả lời để Quý toà được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạọBộ (để báo cáo)
- Cục Thuế tỉnh Nghệ An;
- Vụ PC, CST, QLCS;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

Thuộc tính Công văn 2197/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2197/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2008
Ngày hiệu lực10/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2197/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2197/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2197/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành10/06/2008
        Ngày hiệu lực10/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2197/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2197/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

           • 10/06/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/06/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực