Công văn 2198/TCHQ-KTTT

Công văn số 2198/TCHQ-KTTT về việc chiết khấu giảm giá hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2198/TCHQ-KTTT chiết khấu giảm giá hàng nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2198/TCHQ-KTTT
V/v chiết  khấu giảm giá hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng

Qua xem xét, kiểm tra báo cáo tại công văn số: 463/HQĐNg-TGTT ngày 25/4/2008 của Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng về việc xác định trị giá tính thuế có chiết khấu giảm giá đối với 49 lô hàng nhập khẩu là ô tô và 06 lô hàng nhập khẩu là xe máy từ tháng 8/2007 đến tháng 03/2008. Đối chiếu với các văn bản hướng dẫn xác định trị giá thì việc chấp nhận khoản chiết khấu giảm giá của Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng là không đúng quy định, cụ thể như sau:

- Khoản chiết khấu giảm giá được khấu trừ không đủ điều kiện theo quy định tại điểm 2.1, mục 2, phần I, phụ lục 1 Thông tư số: 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính (chiết khấu giảm giá theo số lượng cho những hợp đồng nhập khẩu 02 chiếc, 03 chiếc, 05 chiếc ô tô/01 hợp đồng).

- Mức giá khai báo sau khi trừ chiết khấu giảm giá thấp hơn nhiều so với cơ sở dữ liệu giá nhưng không được tổ chức tham vấn, dẫn đến nhiều Doanh nghiệp lợi dụng việc chiết khấu giảm giá để khai báo trị giá tính thuế thấp.

- Không thực hiện theo dõi khoản chiết khấu giảm giá theo đúng hướng dẫn tại công văn số: 3263/TCHQ-KTTT ngày 19/7/2006 của Tổng cục Hải quan.

Tình trạng trên dẫn đến việc xác định trị giá tính thuế không đúng quy định, gây thất thu thuế và tạo ra sự bất bình đẳng trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với Ngân sách Nhà nước giữa các Doanh nghiệp.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng nên trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng thực hiện:

1. Tổ chức tham vấn đối với tất cả các lô hàng có chiết khấu giảm giá nếu mức giá khai báo sau khi trừ đi khoản chiết khấu giảm giá thấp hơn so với cơ sở dữ liệu giá.

2. Trong quá trình tham vấn phải tập trung làm rõ những nghi ngờ về khoản chiết khấu giảm giá do Doanh nghiệp khai báo, đối chiếu với các quy định hiện hành và thông lệ thương mại Quốc tế để quyết định có chấp nhận khoản chiết khấu giảm giá được trừ ra khỏi trị giá hay không. Đối với các trường hợp được chấp nhận (không chiết khấu giảm giá) trừ ra khỏi trị giá tính thuế phải có đủ các điều kiện theo quy định tại điểm 2.1, mục 2, phần I, phụ lục 1 của Thông tư số: 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

3. Trường hợp hàng hóa có chiết khấu giảm giá theo hợp đồng, được nhập khẩu theo nhiều chuyến (nhiều tờ khai) khác nhau thì khoản giảm giá chỉ được xem xét và chấp nhận sau khi Doanh nghiệp nộp bản kê khai và các tài liệu hồ sơ chứng minh đã hoàn thành việc nhập khẩu và thanh toán toàn bộ hợp đồng. Cơ quan Hải quan nơi Doanh nghiệp mở tờ khai Hải quan có trách nhiệm kiểm tra các chứng từ, hồ sơ tài liệu có liên quan do Doanh nghiệp nộp, chứng minh khoản giảm giá đã được thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để T/h).
- Lưu VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2198/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2198/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2008
Ngày hiệu lực14/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2198/TCHQ-KTTT chiết khấu giảm giá hàng nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2198/TCHQ-KTTT chiết khấu giảm giá hàng nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2198/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành14/05/2008
        Ngày hiệu lực14/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2198/TCHQ-KTTT chiết khấu giảm giá hàng nhập khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2198/TCHQ-KTTT chiết khấu giảm giá hàng nhập khẩu

           • 14/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực