Công văn 2199/BXD-TCCB

Công văn số 2199/BXD-TCCB về việc Thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về thủ tục nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2199/BXD-TCCB Thực hiện NĐ Chính phủ quy định thủ tục nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức


BỘ  XÂY  DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 2199/BXD-TCCB
V/v: Thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về thủ tục nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức

                                           Hà Nội, ngày  15 tháng  10  năm 2007                

 

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Bộ

Tiếp theo văn bản số 442/BXD-TCCB ngày 28/9/2007 của Bộ Xây dựng; để triển khai thực hiện Nghị định số 143/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức đủ Điều kiện nghỉ hưu và văn bản số 2752/BNV-CCVC ngày 24/9/2007 của Bộ Nội vụ; Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Kể từ tháng 10 năm 2007, đối với cán bộ, công chức, viên chức có thời Điểm đủ tuổi nghỉ hưu từ tháng 3 năm 2008 trở đi, cấp trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ra thông báo bằng văn bản về thời Điểm nghỉ hưu cho cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ hưu biết (bao gồm cả cấp phó của đơn vị); Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tổng công ty ra thông báo bằng văn bản về thời Điểm nghỉ hưu đối với Uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty, người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh  nghiệp. Đối với cán bộ, công chức, viên chức có thời Điểm đủ tuổi nghỉ hưu từ nay đến trước tháng 3 năm 2008 thì ra thông báo và báo cáo cấp có thẩm quyền  quản lý ra quyết định để cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ hưu đúng tuổi quy định.

Khi ra thông báo, cấp trưởng các đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đồng thời phải báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý để ra quyết định nghỉ hưu cho cán bộ, công chức, viên chức và chuẩn bị người thay thế.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

Bộ trưởng trực tiếp thông báo về thời Điểm nghỉ hưu đối với Thứ trưởng và Chủ tịch Hội đồng quản trị các tập đoàn, Tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt.

Chủ tịch Hội đồng quản trị các tập đoàn, Tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt thông báo về thời Điểm nghỉ hưu đối với Uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các tập đoàn, Tổng công ty, đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định để cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định.

3. Thời Điểm thông báo nghỉ hưu: trước 06 tháng, tính đến ngày cán bộ, công chức, viên chức đủ tuổi nghỉ hưu.

4. Thời Điểm quyết định nghỉ hưu: trước 03 tháng tính đến ngày cán bộ, công chức, viên chức đủ tuổi nghỉ hưu.

Việc ra quyết định nghỉ hưu, thời Điểm nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí đối với một số trường hợp ngoại lệ được phép lùi thời Điểm nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí được thực hiện theo quy định tại Điều 8, Chương II, Nghị định 143/2007/NĐ-CP của Chính phủ nói trên, cấp trưởng đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý để xem xét, giải quyết.

Bộ Xây dựng quy định cụ thể và yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận
:                                                            
- Như trên
- Các Thứ trưởng
- Công đoàn XDVN                                                                   
 
- Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

 

                                                                                                                  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2199/BXD-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2199/BXD-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2007
Ngày hiệu lực15/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2199/BXD-TCCB

Lược đồ Công văn 2199/BXD-TCCB Thực hiện NĐ Chính phủ quy định thủ tục nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2199/BXD-TCCB Thực hiện NĐ Chính phủ quy định thủ tục nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2199/BXD-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Hồng Quân
        Ngày ban hành15/10/2007
        Ngày hiệu lực15/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2199/BXD-TCCB Thực hiện NĐ Chính phủ quy định thủ tục nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2199/BXD-TCCB Thực hiện NĐ Chính phủ quy định thủ tục nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức

           • 15/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực