Công văn 219TCT/DNK

Công văn số 219TCT/DNK về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 219TCT/DNK thuế suất thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 219TCT/DNK
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ B.E
(28 Nguyễn Tất Thành, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 412012/KT-TC ngày 27/12/2004 của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ B.E về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm I Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 10/12/2003 cùa Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) thì:

“Phương tiện vận tải quốc tế là phương tiện có doanh thu về vận tải quốc tế đạt trên 50% tổng doanh thu về vận tải phương tiện đó trong năm;

Trường hợp phương tiện vận tải do cơ sở kinh doanh vận tải tại Việt Nam khai thác sử dụng thì hàng năm cơ sở kinh doanh vận tải căn cứ vào doanh thu vận tải quốc tế thực tế đạt được năm trước để đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về danh sách các phương tiện vận tải quốc tế (theo mẫu đăng ký kèm Thông tư này) để cơ quan thuế xác nhận làm căn cứ xác định không thu thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp trực tiếp cho phương tiện vận tải quốc tế. Khi bán hàng hóa, dịch vụ cho phương tiện vận tải quốc tế, cơ sở kinh doanh (cơ sở cung cấp hàng hóa, dịch vụ) phải yêu cầu cơ sở kinh doanh vận tải tại Việt Nam sử dụng phương tiện vận tải quốc tế cấp bản đăng ký phương tiện vận tải quốc tế với cơ quan thuế (bản sao có xác nhận và đóng dấu của cơ sở sử dụng phương tiện vận tải quốc tế). Cơ sở cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho phương tiện vận tải quốc tế phải lập hóa đơn ghi rõ họ tên, số hiệu phương tiện vận tải quốc tế, số, ngày tờ khai phương tiện vận tải đến”

Cơ sở bán hàng hóa, dịch vụ phải lưu giữ bản sao Bản đăng ký nêu trên, hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ, hợp đồng bán hàng hóa dịch vụ (nếu có), chứng từ thanh toán hàng hóa dịch vụ. Trường hợp bán qua đại lý, cơ sở bán hàng hóa dịch vụ phải có biên bản thanh toán công nợ giữa cơ sở và đơn vị đại lý, trong đó ghi rõ tên, số lượng hàng hóa, dịch vụ bán cho phương tiện vận tải quốc tế, số và ngày bản đăng ký phương tiện vận tải quốc tế; tên và số hiệu phương tiện vận tải quốc tế; hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ cho phương tiện vận tải quốc tế.

Căn cứ các quy định trên, Trường hợp Công ty TNHH Thương mại dịch vụ B.E  làm dịch vụ sửa chữa và mua bán vật tư tàu biển nếu đáp ứng được các yêu cầu đã nêu thì dịch vụ sửa chữa và mua bán vật tư đó không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. HCM
- Lưu: VP (HC), DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 219TCT/DNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu219TCT/DNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2005
Ngày hiệu lực17/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 219TCT/DNK thuế suất thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 219TCT/DNK thuế suất thuế giá trị gia tăng
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu219TCT/DNK
     Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
     Người kýNguyễn Thị Cúc
     Ngày ban hành17/01/2005
     Ngày hiệu lực17/01/2005
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 219TCT/DNK thuế suất thuế giá trị gia tăng

        Lịch sử hiệu lực Công văn 219TCT/DNK thuế suất thuế giá trị gia tăng

        • 17/01/2005

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 17/01/2005

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực