Công văn 22/BXD-QLDN

Công văn 22/BXD-QLDN năm 2017 về đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài năm 2018 do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 22/BXD-QLDN 2017 đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài 2018


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/BXD-QLDN
V/v đề xuất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài năm 2018

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Tổng công ty - Công ty TNHH một thành viên trực thuộc Bộ Xây dựng.
- Người đại diện phần vốn tại các TCT cổ phần có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm chủ sở hữu.

Thực hiện Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư, ngày 05/10/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 8145/BKHĐT-ĐTNN về việc hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018.

Bộ Xây dựng đề nghị các Tổng công ty - Công ty TNHH một thành viên trực thuộc Bộ và Người đại diện phần vốn tại các Tổng công ty cổ phần có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm Chủ sở hữu căn cứ vào kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp đề xuất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài theo mẫu biểu sau:

Số TT

Danh mục dự án

Địa điểm đầu tư

Tổng mức đầu tư

Hình thức đầu tư dự kiến

Triệu USD

Tỷ đồng

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của các doanh nghiệp đề nghị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30/10/2017 (đồng thời gửi file mềm về Vụ QLDN - bà Lê Thị Thu Hà, địa chỉ email: halt010168@gmail.com, ĐT 0913502260) để Bộ Xây dựng tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(Xin gửi kèm Văn bản số 8145/BKHĐT-ĐTNN ngày 05/10/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Lưu: VT, QLDN (h02).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Đậu Minh Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 22/BXD-QLDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu22/BXD-QLDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2017
Ngày hiệu lực27/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 22/BXD-QLDN

Lược đồ Công văn 22/BXD-QLDN 2017 đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 22/BXD-QLDN 2017 đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài 2018
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu22/BXD-QLDN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người ký***
        Ngày ban hành27/10/2017
        Ngày hiệu lực27/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 22/BXD-QLDN 2017 đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài 2018

           Lịch sử hiệu lực Công văn 22/BXD-QLDN 2017 đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài 2018

           • 27/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực