Công văn 2200/LĐTBXH-BĐG

Công văn 2200/LĐTBXH-BĐG năm 2017 báo cáo nhanh kết quả 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2200/LĐTBXH-BĐG năm 2017 báo cáo nhanh kết quả 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2200/LĐTBXH-BĐG
V/v báo cáo nhanh kết quả 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước về việc báo cáo 10 năm thi hành Luật Bình đng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan báo cáo nhanh kết quả 10 năm thi hành Luật Bình đng giới đBộ tổng hợp Báo cáo Ban chỉ đạo Đề án1.

Do yêu cầu về mặt tiến độ công việc của Ban Chỉ đạo Đề án, đề nghị Quý cơ quan có Báo cáo nêu trên và gửi về Vụ Bình đng giới trước ngày 20/6/2017 đkịp tng hợp báo cáo. Việc xây dựng và nộp Báo cáo theo yêu cầu tại Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đng giới (ban hành kèm theo Quyết định số 1392/QĐ-LĐTBXH ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vẫn được thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Vụ Bình đẳng giới, số điện thoại: 04.3826.9551/04.3825.3875 hoặc địa chỉ email: [email protected] đđược hướng dẫn chi tiết.

Xin trân trọng cám ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ BĐG.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BÌNH ĐẲNG GIỚI
Phạm Ngọc Tiến

 1 Mu báo cáo hướng dẫn tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đng giới được đăng ti trên website của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tại địa chhttp://genic.molisa.gov.vn

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2200/LĐTBXH-BĐG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2200/LĐTBXH-BĐG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2017
Ngày hiệu lực05/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2200/LĐTBXH-BĐG năm 2017 báo cáo nhanh kết quả 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2200/LĐTBXH-BĐG năm 2017 báo cáo nhanh kết quả 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2200/LĐTBXH-BĐG
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Ngọc Tiến
        Ngày ban hành05/06/2017
        Ngày hiệu lực05/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2200/LĐTBXH-BĐG năm 2017 báo cáo nhanh kết quả 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2200/LĐTBXH-BĐG năm 2017 báo cáo nhanh kết quả 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới

           • 05/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực