Công văn 2202/TTg-KGVX

Công văn 2202/TTg-KGVX năm 2015 về ủy quyền phê duyệt các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2202/TTg-KGVX ủy quyền phê duyệt các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 2016 2020


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2202/TTg-KGVX
V/v ủy quyền phê duyệt các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 57/TTr-BTTTT ngày 10 tháng 11 năm 2015 về việc đ xuất thẩm quyền phê duyệt các kế hoạch 5 năm về ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2015 - 2020 của các cơ quan, Thủ tướng Chính phủ:

y quyền Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 của cơ quan mình trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tưng Chính phủ;
-
Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, V.III, TH;
-
Lưu: VT, KGVX(3b).HMT.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Thuộc tính Công văn 2202/TTg-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2202/TTg-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2015
Ngày hiệu lực02/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2202/TTg-KGVX ủy quyền phê duyệt các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2202/TTg-KGVX ủy quyền phê duyệt các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 2016 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2202/TTg-KGVX
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành02/12/2015
        Ngày hiệu lực02/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2202/TTg-KGVX ủy quyền phê duyệt các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 2016 2020

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2202/TTg-KGVX ủy quyền phê duyệt các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 2016 2020

              • 02/12/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/12/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực