Công văn 2203/LĐTBXH-VPB

Công văn 2203/LĐTBXH-VPB năm 2016 rà soát, đề xuất sửa đổi pháp luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2203/LĐTBXH-VPB rà soát đề xuất sửa đổi pháp luật lao động 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2203/LĐTBXH-VPB
V/v rà soát, đề xuất sửa đổi pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Các Vụ, Cục, Tổng cục Dạy nghề, Thanh tra Bộ

Đchuẩn bị cho việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2012; khắc phục tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khn trương rà soát, đánh giá các quy định pháp luật (Luật, Nghị định, Thông tư) và việc tổ chức thực hiện (tiếp tục đánh giá tính hợp lý và các tồn tại, vướng mắc trong quy định cũng như thực hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung) theo bảng phân công kèm theo.

Trong quá trình rà soát, đánh giá theo phân công, các đơn vị có thể đánh giá, kiến nghị các chương khác của Bộ luật Lao động.

Các đơn vị gửi báo cáo về Bộ (qua Vụ Pháp chế) để tổng hợp trước ngày 15/7/2016.

Bộ thông báo để Thủ trưởng các đơn vị biết, khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c), các Thứ trưởng;
-
ILSSA, CIRD;
- Lưu: VT, TK-TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ RÀ SOÁT, ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Đơn vị

Nội dung thực hiện

Thời gian báo cáo

Vụ Pháp chế

- Làm đu mi tng hợp chung

- Rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung Chương I, III, X, XI, XIII, XV, XVII

Trước ngày 15/7/2016

Tng cục Dạy ngh

Rà soát, đxuất sửa đi bổ sung Chương IV; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp

Cục Việc làm

Rà soát, đxuất sửa đi bổ sung Chương II, XI; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với quy định của Luật Việc làm

Vụ Lao động - Tin lương

Rà soát, đxuất sửa đi bổ sung Chương III, V, VI, VIII, XI, XIV

Cục An toàn lao động

Rà soát, đxuất sửa đi bổ sung Chương VII, IX, XI và các chương khác có liên quan; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Vụ Bảo him xã hội

Rà soát, đxuất sửa đi bổ sung Chương XII; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với quy định của Luật Bảo hiểm xã hi

Thanh tra Bộ

Rà soát, đxuất sửa đi bổ sung Chương XVI và các chương trong Bộ luật Lao động mà phát hiện bất hợp lý trong quá trình thanh tra

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2203/LĐTBXH-VPB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2203/LĐTBXH-VPB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2016
Ngày hiệu lực15/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2203/LĐTBXH-VPB rà soát đề xuất sửa đổi pháp luật lao động 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2203/LĐTBXH-VPB rà soát đề xuất sửa đổi pháp luật lao động 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2203/LĐTBXH-VPB
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Minh Huân
        Ngày ban hành15/06/2016
        Ngày hiệu lực15/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2203/LĐTBXH-VPB rà soát đề xuất sửa đổi pháp luật lao động 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2203/LĐTBXH-VPB rà soát đề xuất sửa đổi pháp luật lao động 2016

           • 15/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực