Công văn 2204/TTg-QHQT

Công văn 2204/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án do Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2204/TTg-QHQT danh mục dự án Quỹ Quốc tế phát triển nông nghiệp tài trợ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2204/TTg-QHQT
V/v: Phê duyệt danh mục các dự án do Quỹ IFAD tài trợ.

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh các tỉnh: Tuyên Quang, Gia Lai và Ninh Thuận.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8403/BKH-KTĐN ngày 24 tháng 11 năm 2010) về việc phê duyệt danh mục các dự án do Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục các dự án sau do Quỹ IFAD tài trợ:

- Dự án "Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn cho tỉnh Tuyên Quang", do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chủ trì, thực hiện;

- Dự án "Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn cho tỉnh Gia Lai", do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chủ trì, thực hiện;

- Dự án "Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn cho tỉnh Ninh Thuận", do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chủ trì, thực hiện;

- Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới" do Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, thực hiện.

2. Đồng ý về chủ trương việc vận động vốn viện trợ không hoàn lại để hỗ trợ kỹ thuật thực hiện các dự án vốn vay cho 03 tỉnh trên.

3. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tuyên Quang, Gia Lai, Ninh Thuận và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện văn kiện các dự án, tiên hành thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho IFAD biết về quyết định của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ: TH, KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). 29

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2204/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2204/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2010
Ngày hiệu lực03/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2204/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 2204/TTg-QHQT danh mục dự án Quỹ Quốc tế phát triển nông nghiệp tài trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2204/TTg-QHQT danh mục dự án Quỹ Quốc tế phát triển nông nghiệp tài trợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2204/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành03/12/2010
        Ngày hiệu lực03/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2204/TTg-QHQT danh mục dự án Quỹ Quốc tế phát triển nông nghiệp tài trợ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2204/TTg-QHQT danh mục dự án Quỹ Quốc tế phát triển nông nghiệp tài trợ

              • 03/12/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/12/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực