Công văn 2205/TTg-ĐP

Công văn 2205/TTg-ĐP năm 2011 về thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2205/TTg-ĐP 2011 thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch Quảng Ninh


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2205/TTg-ĐP
V/v thuê tư vấn nước ngoài lập các quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (Tờ trình số 3717/TTr-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2011), ý kiến của các Bộ: Tài chính (Công văn số 14075/BTC-ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6976/BKHĐT-QLQH ngày 13 tháng 10 năm 2011), Xây dựng (Công văn số 1716/BXD-KTQH ngày 17 tháng 10 năm 2011), Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 7278/BGDĐT-KHTC ngày 01 tháng 11 năm 2011), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 4122/BTNMT-KH ngày 04 tháng 11 năm 2011), về việc thuê tư vấn nước ngoài lập một số quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại Công văn số 3717/TTr-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2011 về việc thuê tư vấn nước ngoài lập các Quy hoạch: tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng đô thị và hạ tầng kỹ thuật; sử dụng đất đai và tài nguyên; phát triển nguồn nhân lực.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh căn cứ thẩm quyền và sự cần thiết của từng nội dung các quy hoạch để xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc chỉ định thầu tư vấn nước ngoài nhưng phải tuân thủ chế độ bảo mật theo quy định. Tỉnh sử dụng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, ĐP (5), Th (30).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2205/TTg-ĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2205/TTg-ĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2011
Ngày hiệu lực29/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2205/TTg-ĐP

Lược đồ Công văn 2205/TTg-ĐP 2011 thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2205/TTg-ĐP 2011 thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch Quảng Ninh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2205/TTg-ĐP
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành29/11/2011
        Ngày hiệu lực29/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2205/TTg-ĐP 2011 thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch Quảng Ninh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2205/TTg-ĐP 2011 thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch Quảng Ninh

              • 29/11/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/11/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực