Công văn 2205/UBND-KTN

Công văn 2205/UBND-KTN về thủ tục thông quan hàng hóa, phương tiện qua cửa khẩu Bờ Y - Phu Cưa do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2205/UBND-KTN thủ tục thông quan hàng hóa phương tiện qua cửa khẩu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2205/UBND-KTN
V/v thủ tục thông quan hàng hóa, phương tiện qua cửa khẩu Bờ Y - Phu Cưa.

Kon Tum, ngày 28 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Thực hiện Công văn số 9100/VPCP-KTTH ngày 12/11/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc thủ tục thông quan hàng hóa, phương tiện qua các cửa khẩu Việt Nam - Lào; UBND tỉnh Kon Tum báo cáo như sau:

I. Tình hình, kết quả xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu

1. Tình hình, kết quả xuất, nhập cảnh:

Trong những năm qua tình hình xuất, nhập cảnh của người, phương tiện qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y diễn ra khá sôi động, cụ thể:

- Năm 2010 (thời điểm tính từ ngày 01/01/2010 đến 31/12/2010):

+ Khách xuất cảnh: 74.840 lượt (tăng 16,27 % so với năm 2009).

+ Khách nhập cảnh: 70.691 lượt (tăng 18,38% so với năm 2009).

+ Phương tiện xuất cảnh: 11.781 lượt (tăng 12,88% so với năm 2009).

+ Phương tiện nhập cảnh: 11.784 lượt (tăng 13,72 % so với năm 2009).

- Năm 2011 (thời điểm tính từ ngày 01/01/2011 đến 31/12/2011):

+ Khách xuất cảnh: 107.182 lượt (tăng 43,38 % so với năm 2010).

+ Khách nhập cảnh: 101.354 lượt (tăng 43,21% so với năm 2010).

+ Phương tiện xuất cảnh: 14.681 (tăng 24,62% so với năm 2010).

+ Phương tiện nhập cảnh: 16.096 lượt (tăng 36,59 % so với năm 2010).

- Năm 2012 (thời điểm tính ngày 01/01/2012 đến ngày 16/11/2012)

+ Khách xuất cảnh: 180.319 lượt (tăng 88,45 % so với năm 2011).

+ Khách nhập cảnh: 175.430 lượt (tăng 93,30% so với năm 2011).

+ Phương tiện xuất cảnh: 13.228 (tăng 0,60% so với năm 2011).

+ Phương tiện nhập cảnh: 13.227 lượt (giảm 9,19 % so với năm 2011).

2. Tình hình kết quả xuất, nhập khẩu:

Tình hình xuất, nhập khẩu phương tiện, hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y với nước bạn Lào, trong những năm qua tăng mạnh. Các mặt hàng xuất nhập khẩu (XNK) chủ yếu là gỗ tròn, gỗ xẻ các loại, thiết bị máy móc, phân bón vi sinh…, cụ thể:

- Năm 2010 (thời điểm tính từ ngày 01/01/2010 đến 31/12/2010): Giá trị kim ngạch XNK: 50.457.856,64 USD (giảm 5,16% so với năm 2009). Tổng các nguồn thu (thuế, phí, lệ phí) vào ngân sách: 56.738.896.486 đồng (giảm 8,07 % so với năm 2009).

- Năm 2011 (thời điểm tính từ ngày 01/01/2011 đến 31/12/2011): Giá trị kim ngạch XNK: 99.380.080 USD (tăng 96,96 % so với năm 2010). Tổng các nguồn thu (thuế, phí, lệ phí) vào ngân sách 82.196.581.375 đồng (tăng 44,87 % so với năm 2010).

- Năm 2012 (thời điểm tính từ ngày 01/01/2012 đến ngày 16/11/2012): Giá trị kim ngạch XNK: 124.008.000,57 USD (tăng 38,10% so với năm 2011). Tổng các nguồn thu (thuế, phí, lệ phí) vào ngân sách 86.550.072.623 đồng (tăng 7,20% so với năm 2011).

II. Về việc kéo dài thời gian làm việc:

Tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Việt Nam) - Cửa khẩu quốc tế Phu Cưa (Lào): Các ngành chức năng thực hiện giờ làm việc từ 07 giờ sáng đến 19 giờ 30 trong ngày (trường hợp đặc biệt như ốm đau, hỏa hoạn, cấp cứu… giải quyết bất cứ thời gian nào) kể cả ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày Lễ (thực hiện theo thỏa thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào đã ký kết ngày 14/09/2007 tại Hà Nội). Tuy nhiên ngày thứ Bảy và Chủ nhật trong tuần, ngành Hải quan Lào không thực hiện mở tờ khai thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh.

III. Đề xuất, kiến nghị:

Đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến với Bộ Tài chính (Lào) chỉ đạo lực lượng Hải quan tại cửa khẩu Phu Cưa làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các ngày Thứ Bảy và Chủ nhật theo tinh thần thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc khuyến khích phát triển hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước, ký ngày 14/9/2007 tại Hà Nội.

Trên đây là báo cáo về tình hình về thủ tục thông quan hàng hóa, phương tiện Cửa khẩu quốc tế Bờ Y./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (b/c);
- Bộ Công an (b/c);
- Bộ Quốc phòng (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Bộ Công Thương (b/c);
- Bộ Giao thông Vận tải (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- BQL KKT tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTN3

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thanh Hà

 

Thuộc tính Công văn 2205/UBND-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2205/UBND-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2012
Ngày hiệu lực28/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước

Lược đồ Công văn 2205/UBND-KTN thủ tục thông quan hàng hóa phương tiện qua cửa khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2205/UBND-KTN thủ tục thông quan hàng hóa phương tiện qua cửa khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2205/UBND-KTN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýPhạm Thanh Hà
        Ngày ban hành28/11/2012
        Ngày hiệu lực28/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2205/UBND-KTN thủ tục thông quan hàng hóa phương tiện qua cửa khẩu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2205/UBND-KTN thủ tục thông quan hàng hóa phương tiện qua cửa khẩu

              • 28/11/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/11/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực