Công văn 221/BGDĐT-VP

Công văn 221/BGDĐT-VP năm 2014 tăng cường công tác phòng, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 221/BGDĐT-VP năm 2014 tăng cường phòng chữa cháy cứu nạn cứu hộ


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 221/BGDĐT-VP
V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ;
- Các đại học, trường đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ.

 

Nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, các đại học, trường đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ (sau đây gọi chung là đơn vị) khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo và Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của đơn vị; xây dựng các phương án hữu hiệu, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của đơn vị về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Hàng năm, tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đơn vị.

2. Thường xuyên kiểm tra, rà soát và duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đặc biệt chú trọng việc trang bị đủ các phương tiện, thiết bị theo quy định hiện hành của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong đơn vị. Chủ động liên hệ với Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy để phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác này.

4. Hàng năm, trước ngày 31 tháng 12, các đơn vị gửi báo cáo kết quả triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ email vanphong.bo@moet.edu.vn ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Phạm Mạnh Hùng (để b/c);
- Chánh VP (để b/c);
- Cục Cảnh sát PCCC (để ph/h);
- Đăng Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Đình Giáp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 221/BGDĐT-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu221/BGDĐT-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2014
Ngày hiệu lực13/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 221/BGDĐT-VP

Lược đồ Công văn 221/BGDĐT-VP năm 2014 tăng cường phòng chữa cháy cứu nạn cứu hộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 221/BGDĐT-VP năm 2014 tăng cường phòng chữa cháy cứu nạn cứu hộ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu221/BGDĐT-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýVũ Đình Giáp
        Ngày ban hành13/01/2014
        Ngày hiệu lực13/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 221/BGDĐT-VP năm 2014 tăng cường phòng chữa cháy cứu nạn cứu hộ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 221/BGDĐT-VP năm 2014 tăng cường phòng chữa cháy cứu nạn cứu hộ

             • 13/01/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/01/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực